Vredesactivisten zijn bruggenbouwers - haal scheidingsmuren tussen volkeren naar beneden | Pax Christi Vlaanderen

Vredesactivisten zijn bruggenbouwers - haal scheidingsmuren tussen volkeren naar beneden

Tijdens de recente vluchtelingencrisis in Europa werden er door verschillende landen barrières opgetrokken om individuen en families die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, en op zoek zijn naar veiligheid en toekomst, tegen te houden. Pax Christi International zegt dat wij in deze tijden geen nood hebben aan nog meer barrières, maar aan bruggenbouwers.

In volgende reflectie geeft Paul Lansu, senior policy advisor bij Pax Christi International, een beknopt overzicht van de muren die in de wereld zijn opgetrokken om – vaak uit angst – groepen mensen van elkaar te scheiden. Aansluitend doet hij een oproep om in plaats van muren, bruggen te bouwen. Om mensen, ondanks alle moeilijkheden, conflicten en tegenstellingen, op een vreedzame manier bij elkaar te brengen en relaties te herstellen. Daarvoor zijn bruggenbouwers nodig: mensen, met andere woorden, die verbinden in plaats van scheiden.