Vredesconferentie rond Russisch-Tsjetsjeens conflict | Pax Christi Vlaanderen

Vredesconferentie rond Russisch-Tsjetsjeens conflict

Op 15 mei 2017 vond in Brussel een conferentie plaats rond een historisch vredesverdrag tussen Rusland en Tsjetsjenië. Pax Christi Vlaanderen was medeorganisator van de conferentie.

Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van het vredesakkoord tussen Rusland en Tsjetsjenië organiseerde de Tsjetsjeense regering in ballingschap in Brussel een conferentie, in samenwerking met Pax Christi Vlaanderen en ondersteund door meerdere leden van het Europees Parlement. Doel van de conferentie was het akkoord te gebruiken als basis voor de hernieuwing van het vredesproces in de regio. Onder de aanwezigen waren prominenten uit de Tsjetsjeense en Russische samenleving, leden van de Tsjetsjeense regering in ballingschap en mensenrechtenactivisten en academici uit Rusland en Europa. 

Op 12 mei 1997 ondertekenden de Russische president Jeltsin en de president van de Tsjetsjeense republiek van Itsjkerië, Aslan Maschadov, een historisch vredesakkoord. Dat kwam er na het einde van de eerste Tsjetsjeense oorlog, een conflict dat duizenden mensenlevens eiste en onherstelbare schade aan de economie en de infrastructuur van de regio toebracht. Het vredesakkoord luidde een periode van relatieve rust in de regio in en legde de nadruk op geweldloosheid als basis voor conflictoplossing en het belang van het internationaal recht in de onderlinge relatie. Een van de clausules stelde dat het akkoord als basis moest dienen voor verdere afspraken en samenwerking tussen beide partners. Enkele jaren na de ondertekening startte de tweede Tsjetsjeense oorlog, een conflict dat tot op de dag van vandaag de facto nog bezig is. Vandaag leven de Tsjetsjenen in constante angst en behoren moorden en ontvoeringen tot de orde van de dag.

De aanwezigen op de conferentie stelden een gezamenlijke verklaring op, ondertekend door zowel Russische als Tsjetsjeense vertegenwoordigers, zoals Ahmed Zakaev, voorzitter van de Tsjetsjeense regering in ballingschap en de Russische politicus en econoom Andrey Illarionov. Ze drukken de hoop en ambitie uit dat het akkoord opnieuw een dialoog tussen beide partners kan genereren, een einde kan maken aan het bevroren conflict en nog steeds de basis kan zijn voor toekomstige samenwerking tussen Moskou en Grozny, op weg naar duurzame vrede.

Zowel Pax Christi Vlaanderen als meerdere leden van het Europees Parlement hebben zich ertoe verbonden in de toekomst samenkomsten te organiseren die de intenties van deze conferentie zullen voortzetten.

Lees het originele vredesakkoord en de gezamenlijke verklaring van de conferentie (in het Engels).

Op de foto:

Foto 1: Andrey Illarionov en Ahmed Zakaev

Foto 2: Vytautas Landsbergis

Foto 3: conferentiezaal