Vredesdag KU Leuven: 'Wanhoop weerstaan' | Pax Christi Vlaanderen

Vredesdag KU Leuven: 'Wanhoop weerstaan'

Op woensdag 28 februari 2018 organiseren het Centrum voor Vredesethiek, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven) en Pax Christi Vlaanderen naar aanleiding van Vredesdag een colloquium over ‘Wanhoop weerstaan! De transformatieve kracht van actieve geweldloosheid’.

In zijn vredesboodschap van 1 januari 2017 nodigt paus Franciscus uit om een reflectie op gang te brengen over ‘Evangelische geweldloosheid en rechtvaardige vrede’ (Geweldloosheid: een stijl van vredespolitiek). De Vredesdag sluit aan bij initiatieven van Rechtvaardigheid en Vrede en Pax Christi International rond het thema ‘Advancing just peace through active nonviolence’.

In een 1ste stap – in een reeks van een viertal lezingen – wordt een analyse gemaakt van de tekenen van de tijd. Jacques Haers S.J. (KU Leuven) zal vertrekken van het boek van de Franse hoogleraar en publicist Dominique Moïsi De geopolitiek van emotie. Hoe culturen van angst, vernedering en hoop de wereld veranderen (La géopolitique de l’émotion, 2009). Moïsi (°1944) is de zoon van een overlevende van Auschwitz. In dit boek laat hij zien waarom sommige culturen eerder met elkaar in botsing komen dan andere. Om de wereldsituatie te kunnen verklaren zijn niet economische belangen maar emoties doorslaggevend. Hij gaat in op de belangrijkste heersende culturen: die van angst, vernedering en hoop. Door de drijvende krachten achter de culturele verschillen in kaart te brengen, biedt Moïsi een beter begrip van onze gemondialiseerde wereld.

Op zoek naar een relevant antwoord op deze uitdaging wordt in een 2de stap aandacht besteed aan een nieuwe eigentijdse invulling van de actieve geweldloosheid als de kern van een christelijke vredesethiek.

  • Johan De Tavernier (KU Leuven) zal spreken over de relevantie van een cultuur van actieve geweldloosheid, door het model van het contextueel en prudente pacifisme te actualiseren in antwoord op de verharding en de verruwing in de samenleving en de vele (ook persoonlijke) conflicten.
  • Geert Van Oyen (UCL) brengt een nieuwe lezing van het Marcusevangelie in dialoog met het denkwerk van Sortir de la Violence asbl en Pax Christi over het belang van een geweldloos weerbare houding als basisinspiratie voor een christelijke vredesbeweging.
  • Julianne Funk (University of Zürich, Peace and Conflict Studies) zal spreken over Vredesopbouw en de rol die religie kan spelen bij verzoeningsprocessen. Haar onderzoek betreft onder meer de vredesopbouw in Bosnië-Herzegovina na de verwoestende oorlog.
  • “Ik geloof niet in het goede, ik geloof in de kleine goedheid”. De kern van de actieve geweldloosheid wordt gevormd door de kleine goedheid in situaties van vreemdelingenhaat, wraak en vergelding, en uitzichtloos geweld, aldus Roger Burggraeve (KU Leuven).

In een 3de stap wordt er gefocust op een commitment to non-violence’. Dr. Marie Dennis, co-voorzitter van Pax Christi International en Pax Christi USA Ambassador of Peace, spreekt over ‘The Catholic Non-Violence Initiative’ en de uitwerking op wereldvlak. Marie Dennis was jarenlang directeur van het Maryknoll Office for Global Concerns, studeerde moraaltheologie aan Washington Theological Union en is door National Catholic Reporter recent verkozen tot ‘Person of the Year’. Aansluitend houdt Annemarie Gielen, algemeen directeur van Pax Christi Vlaanderen, een slottoespraak houden waarin zij paus Franciscus’ boodschap ‘Geweldloosheid: een stijl van vredespolitiek’ becommentarieert en focust op een vernieuwde vredesspiritualiteit. We sluiten de Vredesdag af met een bezinnend moment rond de Pax Christi-icoon van de verzoening.

Programma (Promotiezaal)

De lezingen in de voormiddag zijn in het Nederlands, die in de namiddag in het Engels.

Praktisch

Datum: 28 februari 2018 van 09.20 tot 17.00 uur

Plaats: Promotiezaal, Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

Inschrijving (Nederlandstalig):

Gratis. Inschrijving is verplicht via mail naar Khrystyna.Mykhaliuk@student.kuleuven.be

Organisatie

J. De Tavernier, D. Pollefeyt, R. Burggraeve, M. De Samblanx, A. Dillen, J. Haers, J. Hanssens en J. Verstraeten

Contact: Johan De Tavernier

Download de flyer van dit event.

Foto: © B. Weynants, Nobelprijswinnaars, Waterfront, Zuid-Afrika.