Vredesinstituut verwelkomt nieuwe directeur | Pax Christi Vlaanderen

Vredesinstituut verwelkomt nieuwe directeur

Tine Destrooper neemt vanaf 16 januari 2018 de fakkel over als directeur bij het Vlaams Vredesinstituut. Zij volgt Tomas Baum op, wiens mandaat deze maand afliep.

Tine Destrooper legde de eed af in de handen van de voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans. Ze is doctor in Sociale en Politieke Wetenschappen, en was voordien directeur van het Center for Human Rights and Global Justice in New York. Ze deed aan diverse Europese en Amerikaanse instellingen onderzoek naar de gevolgen van gewelddadig conflict, en naar de rol van de internationale gemeenschap bij het zoeken naar duurzame manieren om met zo’n gewelddadige erfenis om te gaan.

De nieuwe directeur brengt heel wat ervaring met beleidsgericht onderzoek mee naar het instituut. Ze wil voortbouwen op de uitgebreide expertise waarover het Vredesinstituut al beschikt inzake wapenhandel en vredesvraagstukken, en wil die expertise vooral inzetten om ook in het Vlaamse buitenlands beleid aandacht op te wekken voor vredesvraagstukken.

Het Vredesinstituut werkt rond twee thematische pijlers: ‘Wapenhandel en  gebruik’, en ‘Omgaan met geweld en conflict in de samenleving’. Momenteel komt het instituut het meest op het voorplan met expertise uit die eerste pijler. Destrooper wil beide pijlers even sterk maken door ook systematisch te verkennen waar de informatienoden van beleidsmakers liggen inzake geweld en conflict in de samenleving.

Tine Destrooper volgt Tomas Baum op, die directeur van het Vredesinstituut was sinds de oprichting ervan. Hij bouwde het instituut uit tot een gerespecteerde instelling met zes voltijdse onderzoekers. Het onderzoek spitst zich onder meer toe op gewelddadig extremisme, omgaan met controverse in de klas, oorlogsherdenking en  herinnering, wapenexportcontrole, illegale wapenhandel, en dual use produc

Lees het persbericht van het Vredesinstituut