Vredespelgrimage in de sporen van de geweldloze Jezus | Pax Christi Vlaanderen

Vredespelgrimage in de sporen van de geweldloze Jezus

Van 29 oktober tot 1 november 2015 kwam een 30-tal leden van Pax Christi uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Vlaanderen naar het vredesdorp ‘Peace Village’ in Mesen voor een internationale vredespelgrimage. De pelgrimage stond in het teken van 100 jaar ‘Grote Oorlog’ en 70 jaar begin van Pax Christi. De twee wereldoorlogen die aan de stichting van Pax Christi vooraf gingen, betekenden een ongezien dieptepunt in de menselijke en Europese geschiedenis. Onze driedaagse begon met een wandeling door de velden van Mesen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in een maanlandschap waren herschapen. Het Ierse Vredespark met een unieke toren werd er opgericht als stille getuige, en de Sint-Niklaaskerk van Mesen met haar vredesbeiaard speelt nu om het uur een vredeslied.

Mesen, Ieper, Langemark

Op vrijdag 30 oktober kwamen nog eens 20 deelnemers uit Frankrijk, Franstalig België en het internationaal secretariaat van Pax Christi ons vervoegen. De eerste halte was het stadhuis van Ieper. Piet Chielens, directeur van het ‘In Flanders Fields Museum’, toonde ons op aangrijpende wijze de verwoesting die de stad Ieper tijdens de ‘Grote Oorlog’ doormaakte. Dit deed ons denken aan de huidige verwoesting van steden als Homs en Aleppo in Syrië. Van het museum trokken we naar een geallieerd soldatenkerkhof in Sint-Juliaan waar soldaten, geveld bij de eerste gasaanval, begraven liggen. In de kerk van Langemark maakten we kennis met het project ‘Wakker voor vrede’. We hoorden de Iraanse doctor Shahriar Khateri aan het woord. Khateri overleefde in de jaren 80 een Iraakse gasaanval en getuigde hierover op de Vredeswake van 31 mei jl. in dezelfde kerk.

Steenstraat, Diksmuide, Vladslo

In de Steenstraat vormden we een stiltekring rond het kruis van verzoening, waar in april 1915 de eerste gasaanvallen plaatsvonden. De tocht ging verder naar de dodengang en de IJzertoren van Diksmuide, met de boodschap ‘Nooit meer oorlog. Stop die waanzin’. En ook: ‘Blijf ageren tegen de wapenhandel. Blijf weerstand bieden aan de manipulaties die oorlogen voeden en in stand houden.’ Het meest ontroerende moment vond plaats op het Duits soldatenkerkhof dichtbij het treurend ouderpaar van Käthe Kolwitz. Het koor ‘Audite Silete’ begeleidde er een stille wake. De kreet van Jezus op het kruis weerklonk opnieuw en we ontvingen licht van de paaskaars om te verspreiden over de granieten stenen met de namen van ruim 25.000 Duitse soldaten die er begraven zijn.

Ploegsteert, Westouter, Loker

Op zaterdag 31 oktober gingen we eerst naar Ploegsteert. Treffend in beeld gebracht zagen we er hoe de oorlog van 1914 stap voor stap uitgegroeide tot een echte wereldoorlog. De ontelbare vluchtelingen van toen deden ons denken aan de grote massa’s vluchtelingen vandaag. We stonden ook stil bij het merkwaardig kerstbestand van 1914. In de namiddag volgden we vanaf de kerk van Westouter in Heuvelland het vredespad rond mededogen in de geest van Franciscus van Assisi. Onze vredespelgrimage werd afgesloten in de kerk van Loker met een bezielende Allerheiligenviering en de woorden van de verrezen Jezus: “Zalig die vrede stichten; zij zijn waarlijk zonen en dochters van God”.

Lees ook: Pax Christi pilgrimage of pardon, reconciliation and peace, November 2015, een verslag van de pelgrimage door Pat Gaffney, algemeen secretaris van Pax Christi UK.

Meer foto’s op deze pagina