Vredesweek - Gratis online bezinnend aanbod | Pax Christi Vlaanderen

Vredesweek - Gratis online bezinnend aanbod

7 Deelthema's over liefdevol verzet

Bij de Vredesweek 2017 is er opnieuw een aanbod vanuit de werkgroep vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen.

Tijdens 28ste Vlaamse Vredesweek gaan 35 organisaties op initiatief van Pax Christi Vlaanderen in liefdevol verzet tegen de toenemende polarisering en vijanddenken in onze samenleving. We kiezen 'Radicaal Samen' voor liefde om te komen tot verbinding en rechtvaardigheid. 

Meer info over de campagne vind je hier.

Dit keer een digitaal aanbod rond 7 deelthema’s over liefdevol verzet. De 7 deelthema’s zijn: 

  • Bemin je NAASTE als jezelf (20/9)

Inspiratie 1

  • Bemin je naaste als JEZELF (22/9)

Inspiratie 2

  • Bemin je vijand (24/9)

Inspiratie 3

  • Jihad van liefde (26/9)

Inspiratie 4

  • Actief geweldloze liefde (28/9)

Inspiratie 5

  • Herbronnen in liefde (30/9)

Inspiratie 6

  • Groeien in liefde (2/10)

Inspiratie 7