Wakker blijven voor vrede, ook in de nacht | Pax Christi Vlaanderen

Wakker blijven voor vrede, ook in de nacht

Op 3 en 4 november 2018 sloot Wakker voor Vrede vier jaar Vredeswakes Langemark af, met '24 uur wakker voor vrede'. Zo zette dit grote vrijwilligersinitiatief, gecoördineerd door Ambassadeur voor de Vrede Peter Peene, een indringend en hartverwarmend orgelpunt achter vier jaar herdenking van de Eerste Wereldoorlog, met het oog op vrede en verbondenheid, nu en in de toekomst. Jo Hanssens ging mee de nacht in voor de vrede, en schreef volgende impressie.

Van 3 op 4 november branden vredesvuren in de nacht. Jongeren en minder jongeren schuiven aan. Vuren in zeven grote schalen verspreid over de open plek tussen de Duitse begraafplaats en het nieuwe vredesmonument van Langemark-Poelkapelle verwelkomen ons. Om middernacht verzamelen we met meer dan honderdvijftig aanwezigen onder een groot open tentzeil. Peter Peene, sinds meer dan vier jaar bezielende coördinator van ‘Vredeswakes Langemark. Wakker voor vrede’, herinnert ons aan het motief van dit bijzonder samenzijn: “Hier willen we de nacht trotseren, het donker, de angst, de vertwijfeling. Hier willen we wakker blijven en ons bewust zijn van het onmetelijke duister, maar evenzeer van het kleinste puntje licht aan de einder, omdat het spreekt van hoop.”  Dorothy Oger leest met ingehouden stem het gedicht dat ze schreef op 23 maart 2016, de dag nadat een vriend het leven verloor bij de terreuraanslag in het Brusselse metrostation Maalbeek: “Ik kies voor liefde, omdat we meer licht nodig hebben, niet méér doden, niet méér macht, niet méér bommen.” Dit gedicht zal doorheen de nacht nog worden voorgelezen in het Duits, Frans, Engels en Arabisch.

Vervolgens komen een groep jongeren van de Duitse organisatie ASF (Aktion Sühnezeichen Friedendienste) aan het woord. Zij doen momenteel in ons land een jaar vredesdienst als vrijwilliger, in een gebaar van verzoening voor het oorlogsleed dat de Duitse legers hebben aangericht tijdens de voorbije wereldoorlogen. Daarop getuigen de Israëlische Meytal Ofer en de Palestijnse Maha Salah van The Parents Circle over hun keuze voor dialoog en ontmoeting in plaats van haat en wraak nadat zij een familielid verloren in de strijd tussen de staat Israël en het Palestijnse volk. Het koor Kontrarie uit Herent luistert dit eerste moment op met enkele treffende liederen.

Na een uur van stil waken komt er om 1.30 uur een tweede moment in deze nacht van vrede. We luisteren naar de pijn en het verdriet van ouders die een kind verloren bij vroeggeboorte, door ziekte, een ongeval, verslaving of zelfdoding. Dit verlies wordt symbolisch geduid door op een grote ster honderd kleine lichten aan te brengen. We schrijven de naam van een geliefd kind dat gestorven is op een kleine ster en hangen die op aan de bomen rondom, terwijl ieder in stilte bidt dat deze kinderen “voor altijd een ster in de nacht”mogen zijn.  

De nachtwake gaat van 2 uur tot 4 uur verder met een langere tijd van stil vertoeven, inkeer of een rustig gesprek met een toevallige gebuur rond de vuren die lekker warm en veilig branden. Om 4 uur komen de monniken van de trappistenabdij van Westvleteren aan. Eenmalig verlaten ze hun abdij om samen met ons anderhalf uur lang psalmen te zingen, te luisteren naar een woord uit de heilige Schrift en te waken voor vrede. Ze maken ook ruimte voor een half uur van volkomen stilte. Na opnieuw zingen van psalmen in de nacht bidden we om 5.30 uur allen samen: “Moge uw Geest ons brengen op de weg die naar vrede voert.”

Om 6 uur in de morgen kijken we hoopvol uit naar het licht van een nieuwe dag. Met koude voeten maar met een warm hart luisteren we naar gedeelde dromen voor een wereld waarin niemand achterblijft, niemand te klein of te min is, een wereld waarin het recht en de waardigheid van elke mens gerespecteerd worden. Het koor Vamos Pra Lutar zingt nog “Dona nobis pacem - Geef ons vrede”, “Un espoir a germé dans la nuit – Hoop ontkiemde in de nacht” en “El himno de la paz”.  

Een nacht om nooit te vergeten. Nieuwe hoop daagt aan de horizon bij het aanbreken van de nieuwe dag. De laatste Vredeswake in de namiddag van 4 november in de Sint-Pauluskerk van Langemark vervult de achthonderd aanwezigen eens te meer met moed en nieuwe kracht tot weerbare liefde op de verdere tocht naar vrede.

------------------------------------------

Lees ook De ‘Mythe van Langemark’, een tekst van Ulrich Schneckener, voorzitter van de Duitse Stichting Vredesonderzoek. Hij sprak de tekst uit tijdens de laatste Vredeswake Langemark.

Foto's Nacht van Langemark:Thomas De Boever
Foto wake: Annemarie Gielen