Wereldcongres over vrede en ontwapening in Berlijn | Pax Christi Vlaanderen

Wereldcongres over vrede en ontwapening in Berlijn

Van 30 september tot 2 oktober 2016 organiseert het International Peace Bureau op de Technische Universiteit in Berlijn een wereldcongres over vrede en ontwapening: Disarm! For a Climate of Peace – Creating an Action Agenda.

De focus van het congres ligt op de huidige tendens tot wereldwijde militarisering, die leidt tot steeds nieuwere conflicten. Deze tendens staat in schril contrast met de noodzaak tot een echte globale transformatie. Om daadwerkelijk te komen tot sociale rechtvaardigheid en een cultuur van vrede, moeten alle landen ter wereld  een grootschalige herbestemming doorvoeren van hun militaire uitgaven.

De miljarden die jaarlijks aan militaire doeleinden (1676 miljard dollar in 2015) worden besteed, zouden veel beter aangewend kunnen worden voor de bestrijding van de klimaatverandering, de opbouw van vrede en veiligheid overal ter wereld, het aanmoedigen van duurzame ontwikkeling, het financieren van humanitaire programma’s en het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.

Pax Christi International organiseert twee paneldiscussies tijdens het wereldcongres:

Bekijk het volledige programma van het wereldcongres