Wie vrede wil, investeert in vredesopbouw: open brief aan de premier | Pax Christi Vlaanderen

Wie vrede wil, investeert in vredesopbouw: open brief aan de premier

Ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Mensenrechten en het Belgisch mandaat in de VN-Veiligheidsraad stuurden de Ambassadeurs voor de Vrede van Pax Christi Vlaanderen een open brief naar de premier, met de vraag om meer te investeren in vredesopbouw.

Geachte Premier,

Vanaf 1 januari 2019 zit België voor twee jaar mee rond de tafel van de VN-Veiligheidsraad, het hoogste internationaal orgaan dat over vrede en veiligheid beslist. Onder het motto “Consensus smeden, bouwen aan vrede” voerden Belgische diplomaten de afgelopen jaren campagne om die zetel in de wacht te slepen.

Als Ambassadeurs voor de Vrede, hiertoe benoemd door Pax Christi Vlaanderen, steunen we volop dit motto en engagement. Anno 2018 is er meer dan ooit nood aan landen die conflictpreventie, vredesopbouw en doelmatige VN-vredesoperaties bepleiten.

Collectieve veiligheid

In tijden waarin multilaterale instellingen als de Verenigde Naties steeds meer onder druk staan, moet België uitdrukkelijk investeren in de collectieve veiligheid die de VN biedt.

We verwachten concrete acties en extra engagementen van uw regering. Dat is dringend nodig: de afgelopen jaren werd stevig het mes gezet in een aantal Belgische engagementen met nefaste gevolgen voor burgers op het terrein.

Investeringen in vredesopbouw

Tussen 2006 en 2018 droeg België nauwelijks 5,5 miljoen dollar bij aan het VN-fonds voor Vredesopbouw. 5,5 miljoen in 13 jaar, dat is een schamele 0,42 miljoen per jaar, en dit om wereldwijd vrede op te bouwen.

Bovendien moet het budget vredesopbouw van de FOD Buitenlandse Zaken van België, dat een decennium geleden nog meer dan 20 miljoen euro bedroeg, het al jaren stellen met amper 5 miljoen euro. Sinds 2014 daalde dit budget met maar liefst 67,5 %.

Die bedragen steken schril af tegen de 15 miljard, oftewel 15.000 miljoen euro die besteed zullen worden aan de nieuwe gevechtsvliegtuigen.

Als Ambassadeurs voor de Vrede vragen wij u om de investeringen in vrede substantieel te verhogen, zodat de kloof tussen militaire uitgaven en uitgaven voor vredesopbouw kleiner wordt. In de eerste plaats via investeringen in vredes- en maatschappijopbouw via het eigen buitenlands beleid. Maar evengoed door  afdoende middelen ter beschikking te stellen voor VN-vredesoperaties, opgezet met een doelgericht mandaat,  gefocust  op de specifieke noden en bescherming van de lokale burgerbevolking.

Enkel op die manier kan België zich binnen de Veiligheidsraad opwerpen als een geloofwaardige vredesbouwer. Uiteindelijk is het eenvoudig: wie vrede wil, moet ook investeren in vrede.

Met oprechte dank,    
   

Prof. Didier Pollefeyt, Centrum voor Vredesethiek KU Leuven

Prof. Tom Sauer

Prof. Gie Deboutte

Piet Chielens, In Flanders Fields Museum

Etienne De Jonghe, voormalig algemeen secretaris Pax Christi International

Magda Van Damme

Jennie Vanlerberghe, Moeders voor vrede

Willem Vermandere

Wouter Hillaert, Hart boven Hard

Jan De Cock, Without Walls

Annemie Luyten, De Loodsen

Peter Peene, Wakker voor Vrede

Daniel Alliët, priester Begijnhofkerk Brussel

Marius Dekeyser en Ludo Segers, Hand in hand tegen racisme

Hugo D’aes en Rita Mol, Artsen voor Vrede

Jozef Hertsens & Tilly De Maesschalk, VLOS

Bob de Pooter, Solidariteitskoor Frappant

Virginie Vanhaecke, Zusters van Overijse-Mechelen

Greet Heylen, Circles – We Have the Choice

Jaklin Laporte, de pestjuf

Mark Joly

Bernard de Cock

Oona Wyns

Barbara Mertens

Luc Vansina

 

De brief verscheen op 10 december 2018 op Knack.be, onder de titel: 'Premier Michel, het is hoog tijd om meer te investeren in vrede'


Foto: Annika Haas (EU2017EE)/Creative Commons