Agenda

Terug naar overzicht
15 november 2019

Op vrijdag 15 november 2019 organiseert Pax Christi Vlaanderen een stadswandeling langs plaatsen die symbool staan voor de (vergeten) relaties tussen Antwerpen en Congo.

15 november 2019

Op vrijdag 15 november 2019 organiseert actiegroep Dekoloniseer Halle een lezing over dekolonisatie, met Nadia Nsayi.

2 december 2019

Samen lezen is een heel toegankelijke manier om andere mensen te ontmoeten. Dar Rahman, dienstencentrum De Boskes en Pax Christi Vlaanderen brengen op drie namiddagen mensen samen om naar verhalen te luisteren.

6 maart, 2018 - 14:00

VERBINDINGsfestival - Samen voor beter

In een samenleving waar verbindende factoren wegvallen wordt het moeilijker om met diverse groepen samen te wonen. Als tegenstellingen de overhand halen verdwijnt het cement tussen mensen, organisaties en buurten. Dan heerst het ieder-voor-zich.

Maar als mensen opstaan die de polis als een samenwerkingsproject zien, als groepen ijveren voor coalitie, dan krijg je sociale cohesie.

Beweging.net wil werken aan meer samenhang. Ze willen mensen en organisaties laten proeven van verbindende initiatieven die inspirerend werken. Daar waar vroeger verenigen van mensen een middel was, is het nu meer en meer een doel geworden.

Om dit in de praktijk te brengen organiseert Beweging.net Brussel-Halle-Vilvoorde het VERBINDINGsfestival 'Samen voor beter' met onder meer onze collega Thomas Deweer die er een workshop aanbiedt samen met Saïda IsbaÏ (ACV Diversiteit) over polarisatie geïnspireerd op de bevindingen van de Vredesweekcampagne 2017.