Oekraïne: van revolutie tot oorlog

In deze uiteenzetting schets onze Oost-Europa-experte, Annemarie Gielen, het verloop van de protesten en het conflict. Ze duidt de actuele situatie en blijkt vooruit naar de toekomst. Wat is er nodig om te komen tot een duurzame vrede in de regio. Tot slot duidt ze welke impact dit conflict gehad heeft op de relaties tussen het Westen, en meer bepaald de Europese Unie, en Rusland.

Context

In november 2013 startten protesten tegen de toenmalige president uit onvrede met onder meer de niet-ondertekening van een politiek en economische verdrag met de Europese Unie maar ook tegen de aanhoudende corruptie in het land. De protesten, die bij momenten zeer gewelddadig werden neergeslagen, leidden uiteindelijk tot de afzetting van de president. Dit leidde echter tot nieuwe protesten in de Oostelijke en Zuidelijke delen van Oekraïne, waaronder Donetsk en de Krim, waar er relatief veel Russische minderheden leven.

De situatie escaleerde tot een tweedeling tussen de Oekraïners in het Westen en de Russische minderheid in het Oosten en Zuiden. Voor sommigen een verhaal van pro-EU of pro-Rusland.

In de Krim ging de situatie zeer snel. Er werden plots tal van “onbekende” militairen gesignaleerd. Later zou blijken, wat vanaf het begin vermoed werd, dat het om Russische militairen ging. In enkele weken tijd werd een referendum georganiseerd om de Krim te laten aansluiten bij de Russische Federatie. Meer dan 90% van de bevolking zou voor deze optie hebben gestemd. Internationale waarnemers verklaarden het referendum echter ongeldig vanwege de militaire druk en juridische bezwaren. Intussen werd de Krim officieel door Rusland ingelijfd, al wordt de situatie niet erkend door het grootste deel van de internationale gemeenschap.

In het oosten leidde het tot een oorlog tussen het leger en lokale milities. Er wordt algemeen aangenomen dat Rusland militaire steun verleende aan de rebellen in het Oosten van het land. Het Westen uitte dan we weer zijn steun voor de nieuwe regering in Kiev.  Er zijn intussen al meer dan 10.000 doden gevallen. In februari 2015 werd een vredesakkoord ondertekend door de strijdende partijen.

En nu? Wordt het vredesakkoord gerespecteerd? Hoe is het gesteld met het land? Wat is de impact van deze crisis op de relatie tussen het Westen en Rusland? Hoe moet het nu verder met de Krim? Waar is er nu nood aan om te komen tot duurzame vrede?

Info & boekingen:

De vorming is geschikt voor de 3de graad van het secundair onderwijs.

Contact: annemarie.gielen@paxchristi.be