Oost-Europa | Pax Christi Vlaanderen

Oost-Europa

Pax Christi Vlaanderen bouwde expertise op over de gewapende conflicten in de Noord-Kaukasus en Oekraïne en schendingen van mensenrechten in de Russische Federatie en Wit-Rusland. Wij werken samen met lokale vredeskrachten. Dit geeft ons een stevige basis voor lobbywerk en sensibilisering.

Standpunt | De algemene vergadering van Pax Christi International nam op 27 juni 2019 een verklaring aan van solidariteit met vreedzame activisten, die in maart en april 2019 door de Ingoesetische autoriteiten werden gevangen genomen.

Artikel | Paul Lansu van Pax Christi International schreef een reflectie over het voortdurende conflict in Oost-Oekraïne en de toenemende inzet van de Oekraïense kerken als politiek wapen in dat conflict.

Standpunt | Met het Wereldkampioenschap Voetbal in Rusland gaat alle aandacht naar de voetbalprestaties. Maar is er ook aandacht voor de mensenrechten?

(Koerier)dossier | In het dossier Oekraïne na Maidan – Verscheurd land of kansen op vrede? gaan verschillende auteurs dieper in op het conflict in Oekraïne, en wat eraan ten gronde ligt.

Verslag | Op vrijdag 23 februari 2018 herdacht de Tsjetsjeense en Ingoesjetische gemeenschap de deportatie van hun volk naar Centraal-Azië en Siberië, in 1944.

Anatoly Lebedko

Verslag | Bij zijn bezoek aan België vroeg Anatoly Lebedko van de Verenigde Burgerpartij Wit-Rusland steun voor burgerinitiatieven en oppositiebewegingen in Wit-Rusland. In de hoop dat aan de dictatuur daar een einde komt.

Verslag | Twee jaar na de vorming ‘Geweldloze conflicthantering door middel van Actieve geweldloosheid’ keerden Annemarie Gielen en Luc Vansina terug naar Oekraïne om te polsen naar de noden op het terrein en de bruikbaarheid van de methode voor het aanpakken van problemen van geweld en onrecht.

Artikel | Paul Lansu van Pax Christi International buigt zich in zijn reflectie over Oost-Europa over de relatie tussen Rusland en de Zuidoost-Europese regio, na het uiteenvallen van Joegoslavië.

Artikel | Pax Christi Vlaanderen sprak met de Russische mensenrechtenactiviste Elena Vilenskaja over vredeswerk in Rusland en Tsjetsjenië.

Verslag | Op 15 mei 2017 vond in Brussel een conferentie plaats rond een historisch vredesverdrag tussen Rusland en Tsjetsjenië. Pax Christi Vlaanderen was medeorganisator van de conferentie.

Aankondiging | Op vrijdag 17 februari 2017 organiseert Pax Christi Vlaanderen een filmavond, met de vertoning van de documentaire 'Tchétchénie, une guerre sans traces' van Manon Loizeau.

Artikel | In een opiniestuk in het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine spreekt gewezen Sovjetpresident Michail Gorbatjov zijn verontrusting uit over de huidige militarisering van de politiek.

Aankondiging | Op 21 oktober 2016 organiseren Pax Christi Vlaanderen, Internationaal Comité en Promote Ukraine een avond over Oekraïne met Pieter Stockmans als gast.

Artikel | Pax Christi International roept de politieke leiders op om de toenemende spanningen tussen Rusland en Oekraïne au sérieux te nemen.

Artikel | Op 5 april 2016 publiceerde het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) zijn jaarlijkse overzicht van de wereldwijde militaire uitgaven in 2015. Ook dit jaar tekent SIPRI weer een gigantisch bedrag op.

Aankondiging | Spanningen nemen toe in de kleine deelrepubliek Ingoesjetië, dat ligt in de Russische Federatie, en zorgen voor een groeiende kloof tussen delen van de samenleving. De Ingoesjetische en Tsjetsjeense gemeenschappen in België zijn hierover erg verontrust en vragen maatregelen ...

| Van 12 tot 18 oktober 2015 was Annemarie Gielen te gast in Oekraïne om er twee vormingen over actieve geweldloosheid en geweldloze communicatie te begeleiden.

Boeken, Koopjes | In de zomer van 2010 reisden Oumar en Fatima samen met journalist Jan Stevens en fotograaf Tim Dirven voor het eerst terug naar Grozny.

Boeken | Het Regionaal integratiecentrum Foyer vzw schetst met deze publicatie een beeld van het Tsjetsjenië dat verlaten werd door de Tsjetsjenen in België en het waarom van hun vlucht.

Boeken | Het postuum verschenen boek met de gevoelens en persoonlijke meningen van Tina Ismailova.