Pedagogische studiedag: Omgaan met conflicten. Geef conflicten zin.

Ontwikkelen behoeft ruimte, een open geest. Ruzies en beslommeringen begrenzen de mogelijkheden om te leren. Ze vormen een barrière die eerst gesloopt moet worden. Hoe zorg je in je school, in het hoofd van: leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, bestuur, participanten, voor die nodige rust? Hoe pak je conflicten op verschillende niveaus en op een constructieve, vredevolle manier aan?

Pax Christi Vlaanderen heeft een grote expertise opgebouwd in het werken met conflicten, moeilijke situaties en geweld. Vanuit deze kennis bieden we een totaalpakket aan voor directie, leerkrachten en zorgcoördinatoren. Dankzij gebruiksvriendelijke methoden beschikt je school zo over concrete werkmiddelen voor leerkrachten en leerlingen van elk niveau. Ze geven zicht op conflicten, ze zijn wegwijzers naar vrede in de klas, transformeren onrust in rust en scheppen zo ruimte voor ontwikkeling.

Gebruik de pedagogische studiedag om te starten. De dag begint met uitleg over de ‘whole-school approach’: een inleiding om met de ganse school geweldloos om te gaan met conflicten en moeilijke situaties. Dit geeft de meeste kans op een positief leef- en leerklimaat. Vervolgens bieden we vier interactieve worskhops aan, twee keer twee parallelle workshops gegeven door mensen uit de schoolpraktijk. Zo kunnen de leerkrachten twee keer kiezen. We sluiten de dag af met vier korte getuigenissen van deelnemers uit de verschillende workshops: Wat is blijven plakken? Wat is onmiddellijk toepasbaar?

Workshops:

Zienswijzer – Een andere kijk op conflicten

Luce Stappaerts, gewezen leerkracht, werkte de boeiende bundel ‘ZiensWijzer’ uit over de manier van kijken en zien als belangrijk aspect in het vredevol omgaan met elkaar. In deze workshop staan we aan de hand van 'ZiensWijzer' stil bij het aspect “kijken en zien” als deel van conflictcommunicatie. In hoeverre bepaalt ons kijken de manier hoe wij de ander of het andere begrijpen? Is kijken en zien ook een oorzaak van conflict? Hoe gaan we hier mee om? Een workshop die je blik verruimt en toont hoe je met de bundel aan de slag gaat in de klas.

Leerlingenbemiddeling

Leerlingenbemiddeling is een methode waarbij kinderen en jongeren zelf, na een specifieke opleiding, als bemiddelaar kunnen optreden bij conflicten tussen leerlingen. Onderzoek wijst uit dat peer mediation een gunstige invloed heeft op het sociale klimaat op school en ook zeer positieve effecten heeft op de bemiddelaars zelf. In deze workshop gegeven door Sabine Coppens, van het Netwerk Onderwijs, krijg je inzicht of dit iets is voor je school, hoe een traject eruitziet om dit op maat van je school te implementeren en wat de valkuilen en de mogelijkheden zijn in jouw school.

Beestenberg – Op een speelse manier conflicten leren aanpakken

Beestenberg is een educatief spel om op een speelse, interactieve manier te leren werken aan conflicttransformatie. Beestenberg werkt met inleefgesprekken en rollenspellen, gebaseerd op verhalen over dieren. De Beestenbergverhalen creëren de nodige afstand om spelenderwijs moeilijke conflicten ter sprake te brengen. De methode laat toe om, zonder veel theoretische achtergrond, vaardigheden in te oefenen die mogelijk van pas komen in de eigen leefsituatie. In deze workshop leert Jef Vlaminckx, gewezen leerkracht en directeur, je hoe je dit spel kan inzetten.

Praten met kinderen in moeilijke situaties

Binnen deze workshop geeft Jaklin Laporte - bekend als “de pestjuf” – een antwoord op vragen als: Hoe constructief praten met kinderen die boos zijn, bang, verdrietig, pesten, gepest worden …? Hoe ook op een opbouwende wijze omgaan met ouders of met eender wie? Hoe ervoor zorgen dat de kans op een gevoels- en/of gedragsverandering vergroot? Via een juf die recht uit de praktijk komt, krijg je een eenvoudige maar doeltreffende manier van communiceren aangereikt.  Meer informatie vind je op www.pestjuf.be

Voorbeeldprogramma

  • 08.00 - 08.30: Ontvangst
  • 08.30 – 09.00: Inleiding ‘whole-school approach’
  • 09.00 – 10.30: Workshop 1 & 2
  • 10.45 – 12.15: Workshop 3 & 4
  • 12.15 – 12.30: Afsluiting

Praktische info

€ 600 (excl. Btw) + verplaatsingsonkosten.

In deze prijs zit gratis exemplaar van:

Er bestaat mogelijkheid tot opvolging d.m.v. vervolgsessies in de school.

Contact:

Olivier Forges
Coördinator Vredesacademie
Pax Christi Vlaanderen
olivier.forges@paxchristi.be

 

 

Beeld: Nick Youngson