Spiritualiteit | Pax Christi Vlaanderen

Spiritualiteit

Doorleefd geloof en authentiek humanisme inspireren Pax Christi Vlaanderen tot actief geweldloze daden van gerechtigheid, verzoening en vrede. De vredesboodschap van Jezus van Nazareth en veel andere inspirerende figuren geeft ons kracht en moed om tegen de stroom in vol te houden.

Aankondiging | Laat je 7 keer inspireren bij 7 verschillende mensenrechten die op verfrissende wijze geduid worden. Van 20 september tot 3 oktober 2019 kan je Vierend en Bezinnend om de twee dagen gratis in je mailbox krijgen, met inspirerende teksten en gebeden, foto’s, filmpjes, getuigenissen, muziek en citaten.

Aankondiging | Op 4 oktober 2019 is er een luisterrijk verbroederingsinitiatief in het teken van de ontmoeting van Franciscus met de Sultan van Egypte, nu 800 jaar geleden.

Artikel | De Vredesweek brengt dit jaar opnieuw een bezinnend aanbod, uitgewerkt door de werkgroep Vredesspiritualiteit in samenwerking met TAU.

Aankondiging | Op 4 oktober 2019 luiden in heel België klokken: een van de opmerkelijke onderdelen van een luisterrijk vredesinitiatief, ter herdenking van de ontmoeting van Franciscus met de Sultan van Egypte, 800 jaar geleden.

Aankondiging | Ecokerk zet tijdens de Scheppingsperiode zijn werk voor het klimaat in het licht. Met als motto ‘Red hun toekomst. Klimaatplan.nu’ treedt het platform de eisen van de ‘klimaatjongeren’ voor een kordaat klimaatbeleid bij.

Artikel | Voor de vredeszondag tijdens de Vredesweek werkte Pax Christi een inspirerende tekstsuggestie uit.

Verslag | Op 9 juli 2019 organiseerde de werkgroep vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen haar jaarlijkse studiedag in Brugge.

Aankondiging | Op 20 augustus 2019 spreekt Nadia Nsayi in ‘De Preekstoel’ in de Sint-Waldetrudiskerk in Herentals.

Aankondiging | Op 23 en 24 mei 2019 heeft in de Bijstandskerk in Brussel een vastentweedaagse plaats voor het klimaat en zorg voor de aarde: ‘Vasten voor het leven’.

Aankondiging | Op dinsdag 9 juli 2019 organiseert de werkgroep vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen in het Grootseminarie in Brugge een dag van vorming, onder de noemer: 'Bemin uw vijanden'.

Artikel | Met de reflectie bij Paaszondag sluit Pax Christi International een reeks van negen bezinningen af die Paul Lansu schreef voor de vastenperiode.

Artikel | Op 12 maart 2019 lichtte de Klimaatcoalitie haar eisen voor de komende maanden toe op het kabinet van de premier en stelde zij haar memorandum voor.

Aankondiging | Gedurende de vastenperiode biedt Pax Christi International reflecties aan rond de vasten, en kan je je eigen inspiraties rond vrede, rechtvaardigheid en geweldloosheid delen op social media.

Aankondiging | Op zaterdag 4 mei 2019 heeft in Brussel de derde editie plaats van 'Bruggen bouwen, in plaats van muren', een reeks Nederlandstalige en Franstalige workshops over geweldloosheid.

Verslag | Zoals eerder vermeld trok een delegatie van de Holy Land Coordination van 17 tot 24 januari 2019 naar Israël en de Palestijnse gebieden, uit solidariteit met de christenen aldaar.

Artikel | In zijn vredesboodschap voor 1 januari 2019 pleit paus Franciscus voor een politiek die ten dienste staat van de menselijke gemeenschap, wars van een hang naar macht, de ontkenning van het recht, corruptie en vreemdelingenhaat.

Aankondiging | Op woensdag 27 februari 2019 organiseren de KU Leuven en Pax Christi Vlaanderen in het kader van Vredesdag 2019 een mini-colloquium over de wapensystemen van de 21ste eeuw.

Aankondiging | Ook in 2019 kan je elke eerste dinsdag van de maand weer in het vredeshuis aan de Italiëlei terecht voor een interreligieuze stille meditatie.

Artikel | Staf Peeters is de nieuwe coördinator van het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede.

Artikel | In zijn vredesboodschap voor 1 januari 2019 reikt paus Franciscus een reflectie aan over wat echte politiek is in dienst van de vrede: een waarachtige politiek die steunt op respect voor het recht en eerlijke dialoog.

Aankondiging | Van 12 tot 17 januari 2019 brengen de bisschoppen van de Holy Land Coordination een bezoek aan Israël en Palestina, uit solidariteit met de christelijke gemeenschappen in de regio.

Aankondiging | Op zaterdag 4 mei 2019 heeft in Brussel de derde editie plaats van een reeks Nederlandstalige en Franstalige workshops over geweldloosheid.

(Koerier)dossier | ‘Weerbaar midden kwetsbaarheid’ is een resumé van de bijdragen die Nadia Palombo, Hildegarde Vansintjan, Barbara Mertens en het echtpaar Willy Vandamme en Lut Wouters

Verslag | Op 1 december 2018 organiseerde TAU een initiatievoormiddag over de ontmoeting van Franciscus en de sultan. Jo Hanssens verzorgde het slotwoord van de voormiddag.

Artikel | De bisschoppen van België delen de bezorgdheid van de Klimaatcoalitie, die op zondag 2 december 2018 in Brussel de mars 'Claim the climate' organiseert voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid.

Aankondiging | Dit dossier is een resumé van de bijdragen die werden gebracht tijdens de gelijknamige vormingsdag vredesspiritualiteit van 10 juli 2018.

Verslag | Op 3 en 4 november 2018 sloot Wakker voor Vrede vier jaar Vredeswakes Langemark af. Een hartverwarmend orgelpunt achter vier jaar herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Aankondiging | Op vrijdag 16 november 2018 organiseert PARCUM een fakkeltocht voor de vrede, in samenwerking met onder meer de Leuvense Vredesbewegingen.

Aankondiging | Op zaterdag 3 en zondag 4 november 2018 wordt het centrum van Langemark 24 uur lang een oefenterrein voor de vredeskunst!

Persbericht | Negen christelijk geïnspireerde solidariteitsorganisaties, verenigd in het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede – Ecokerk, vragen in een gezamenlijke brief aan de politici van ons land om volop in te zetten op een krachtig klimaatbeleid.

Aankondiging | De cyclus van twaalf vredeswakes in Langemark is rond: op zondag 4 november 2018 heeft de afsluitende wake plaats, in het kader van 24 uur Wakker voor Vrede.

Aankondiging | Van 3 naar 4 november 2018 blijft Langemark wakker voor Vrede...

Artikel | Rick Timmermans van Ignis webmagazine ging in gesprek met Annemarie Gielen, algemeen directeur van Pax Christi Vlaanderen. Zij spreekt daarin o.a. over de vredeskracht die in ieder van ons zit.

Aankondiging | Pax Christi Limburg organiseert op 9 en 11 november 2018 een vredesconcert en de huldiging bij het beeld van de Onbekende Oorlogsvrouw.

Artikel | Op zaterdag 3 en zondag 4 november 2018 sluit ‘Wakker voor Vrede’ vier jaar Vredeswakes Langemark af met een groots ‘orgelpunt’: 24 uur wakker blijven voor vrede.

Artikel | Op 14 oktober 2018 wordt Oscar Arnulfo Romero in Rome heilig verklaard. Ook binnen Pax Christi blijft hij velen als een echte profeet van rechtvaardigheid en vrede inspireren.

Artikel | Reflectie met als uitgangspunt de (even)waardigheid van elke mens en het werken aan verbondenheid, verzoening en een rechtvaardige en solidaire samenleving.

Aankondiging | Op zaterdag 1 december 2018 organiseert TAU een initiatievoormiddag over Franciscus en de sultan.

Verslag | Op 27 september 2018 zetten de Minderbroeders Kapucijnen hun kerk op de Ossenmarkt in het Antwerps studentenkwartier open ter gelegenheid van de Vredesweek.

Verslag | Annemarie Gielen sprak op Vredeszondag 2018 in twee kerken in Borgerhout over het thema van de Vlaamse Vredesweek 'Iedereen Thuis'.

Aankondiging | Op donderdag 27 september 2018 organiseren de Minderbroeders Kapucijnen en Pax Christi Vlaanderen een Franciscaanse vredeswake, in het kader van de Vredesweek.

Verslag | Het 70-jarig bestaan van de Wereldraad voor Kerken wordt op verschillende plaatsen gevierd. Op 23 augustus 2018 was er een gebedsmoment in de Kathedraal van Antwerpen met onder meer een vredeswens door Pax Christi.

Verslag | Op 10 juli 2018 had in de benedictijnenabdij van Zevenkerken de jaarlijkse vormingsdag plaats, georganiseerd en samengesteld door de werkgroep Vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen.

Aankondiging | De Vredesweek heeft naar jaarlijkse traditie ook een bezinnend aanbod omtrent het campagnethema. Lees er hier meer over.

Aankondiging | Op zaterdag 3 en zondag 4 november 2018 sluit ‘Wakker voor Vrede’ vier jaar Vredeswakes Langemark af met een groots ‘orgelpunt’. 24 uur lang wordt het centrum van Langemark een oefenterrein voor de vredeskunst.

Verslag | Van 19 tot 22 april vond in Arras en Lille een groots vredesevent plaats, als herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Aankondiging | Op 27 mei 2018 organiseert Wakker voor Vrede de 12de vredeswake Langemark. Het motto van deze editie is: ‘VREDE maak je SAMEN maak je VREDE’

Aankondiging | Op zaterdag 9 en 16 juni 2018 staat De Vleugel in zijn vieringen stil bij de 70ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Israël, en de ‘catastrofe’ voor de Palestijnen.

Aankondiging | Op dinsdag 10 juli 2018 heeft in de Sint-Andriesabdij, Zevenkerken de jaarlijkse studiedag plaats, georganiseerd door de werkgroep vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen. Thema van dit jaar is ‘Weerbaar in kwetsbaarheid’.

Aankondiging | Op 18 mei 2018 heeft op het Duits Soldatenkerkhof in Wevelgem-Menen een vredeswake plaats, ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Aankondiging | Op zondag 27 mei 2018 heeft in Langemark de 12de Vredeswake plaats in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Het motto: ‘VREDE maak je SAMEN maak je VREDE’.

Aankondiging | Op 20 mei 2018 heeft in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw in Borgerhout de viering van Pinksteren en de iftar plaats.

PCI meeting Arras Faites la Paix

Verslag | Van 19 tot 22 april 2018 was Pax Christi te gast in de Noord-Franse stad Arras voor zijn jaarlijkse algemene vergadering.

Standpunt | Op 4 april 2018 is het 50 jaar geleden dat Martin Luther King als geweldloze strijder voor rechtvaardigheid en vrede met geweld werd omgebracht. ZIjn boodschap van geweldloos verzet blijft meer dan ooit inspireren.

Artikel | Vandaag, 22 maart 2018, herdenkt België de gruwelijke aanslagen in Zaventem en metrostation Maalbeek, nu twee jaar geleden.

Aankondiging | Van 19 tot 22 april 2018 heeft in Arras en Lille een vredesevent plaats, als herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Verslag | De elfde Vredeswake Langemark stond in het teken van ‘een politiek die investeert in vrede’. De focus lag daarbij op de strijd tegen kernwapens.

Verslag | Op woensdag 28 februari 2018 had in Leuven het colloquium ‘Wanhoop weerstaan! De transformatieve kracht van actieve geweldloosheid’ plaats.

Aankondiging | Op 4 maart 2018 organiseert Wakker voor Vrede voor de elfde maal een vredeswake. De wake staat dit keer in het teken van een politiek van vrede.

Artikel | De Raad van Bestuur van het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede benoemde Bart Bode tot nieuwe voorzitter van Ecokerk.

Aankondiging | Paus Franciscus vraagt gelovigen om tijdens de Vasten speciaal aandacht te besteden aan DR Congo en Zuid-Soedan.

Aankondiging | Op 1 maart 2018 houdt Pat Patfoort in Leuven een lezing in het teken van het herdenkingsjaar van 100 jaar einde Wereldoorlog I.

Aankondiging | Op 4 maart 2018 organiseert Wakker voor Vrede voor de elfde keer een Vredeswake in Langemark.

Artikel | Voor de reeks ‘peace stories’ schreef Paul Lansu een reflectie rond de vraag ‘Hoe ziet de toekomst eruit voor christenen in het Heilig Land?’.

Aankondiging | Op woensdag 28 februari 2018 heeft naar aanleiding van Vredesdag aan de KU Leuven een colloquium plaats over ‘Wanhoop weerstaan! De transformatieve kracht van actieve geweldloosheid’.

Artikel | Kerstwensen van de Pax Christi-familie, door Greet Vanaerschot, algemeen secretaris van Pax Christi International.

Artikel | In zijn boodschap voor de Werelddag van de migrant en de vluchteling legt paus Franciscus eens te meer de klemtoon op het welzijn van verplaatste burgers, overal ter wereld.

Aankondiging | In 2018 is het 70 jaar geleden dat Gandhi met geweld aan zijn einde kwam. Zijn leven, werk en dood worden herdacht met een vastenweekend en een filmvertoning.

Aankondiging | Van 7 tot 21 juli 2018 organiseert TAU opnieuw een Assisi-staptocht in het spoor van Franciscus.

Artikel | In zijn boodschap voor 1 januari 2018 roept paus Franciscus de VN op om migranten en vluchtelingen te beschermen.

Aankondiging | De Konferentie van Religieuzen in Nederland verspreidt een adventsbrief en vier gebedsvieringen rond het thema 'geweldloosheid en rechtvaardige vrede'.

Aankondiging | Pax Christi Vlaanderen faciliteert maandelijks een interreligieuze stille meditatie. Dit is telkens op de tweede dinsdag van de maand. Hier vind je de kalender 2018.

(Koerier)dossier | In het dossier belicht Jan Vanden Berghe, met het Marcusevangelie als leidraad, de figuur van Jezus en zijn geweldloze strijd tegen wat hij als onrecht ervoer.

Artikel | Beschouwing van Paul Lansu over het spanningsveld tussen de evangelische oproep tot geweldloos verzet en de dagelijkse realiteit van oorlog en geweld.

Aankondiging | Met het initiatief 'Licht voor Vrede' roept de Wereldraad van Kerken op om tijdens de Advent te bidden voor een kernwapenvrije wereld.

Aankondiging | Op zondag 10 december 2017 heeft in Brussel een interreligieus vredesevent plaats.

Aankondiging | Vanaf 9 november 2017 tot en met 21 februari 2018 organiseert Ecokerk bisdom Gent in Oost-Vlaanderen vijf avonden over ons gezamenlijk engagement voor het klimaat.

Aankondiging | Op zaterdag 11 november 2017 organiseert Pax Christi Limburg een vredeswake bij het beeld van de onbekende oorlogsvrouw in Hasselt.

Aankondiging | Op 11 november 2017 heeft in Leuven een wake plaats voor de onbekende oorlogsvrouw aan het vredesmonument op het Martelarenplein.

Aankondiging | Op zaterdag 9 december 2017 organiseert ATTENT een trefdag rond eenzaamheid, met onder meer lezingen van Dirk De Wachter en Lea Verstricht.

Aankondiging | Op woensdag 28 februari 2018 organiseren het Centrum voor Vredesethiek (KU Leuven) en Pax Christi Vlaanderen naar aanleiding van Vredesdag een colloquium over de transformatieve kracht van actieve geweldloosheid.

Aankondiging | Op 11 november 2017 heeft in de kathedraal van Antwerpen een Vlaamse vredesmis plaats.

Aankondiging | Op donderdag 19 oktober 2017 heeft in Kortrijk een voorbereidende informatienamiddag plaats voor een grote herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog, in Arras en Rijsel.

Aankondiging | Op 5 november 2017 heeft in Langemark de 10de Vredeswake plaats in het kader van de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog. Thema van deze editie is ‘mensenrechten’.

Aankondiging | TAU - franciscaanse spiritualiteit vandaag organiseert op 18 november 2017 een franciscaanse inspiratiedag waarbij de ontmoeting van Franciscus met de sultan in 1219 centraal staat.

Verslag | Op vrijdag 29 september 2017 werd afscheid genomen van Karel Eilers. Priester Karel was ook voor Pax Christi van grote betekenis.

Artikel | Mooie reflectie van het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede over de band tussen 'liefdevol verzet' en de schepping.

Artikel | Op zondag 24 september 2017 overleed Karel Eilers. Priester Karel werkte jarenlang als vrijgesteld priester en vrijwilliger bij Pax Christi Vlaanderen en Pax Christi International.

Aankondiging | Op zondag 5 november 2017 vindt in Langemark de tiende vredeswake van Wakker voor Vrede plaats. Thema is dit keer ‘mensenrechten’.

Aankondiging | 7 deelthema's nemen je om de twee dagen op een inspirerende manier mee op het pad naar 'liefdevol verzet'. Laat je mailadres achter en ontvang vanaf 20 september 2017 om de twee dagen een thema.

Verslag | In het kader van het jaarthema "Geweldloosheid en rechtvaardige vrede" organiseerde de Konferentie Nederlandse Religieuzen een bezinningsweekend rond dit thema.

Aankondiging | Ontdek de suggesties voor Vredeszondag en voor een Franciscaanse Vredeswake in het kader van de Vredesweekcampagne "Radicaal Samen #LiefdevolVerzet".

Aankondiging | Midden augustus 2017 publiceert Davidsfonds 'Een delicate driehoeksverhouding - Hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar?'

Verslag | Mooi verslag van de geslaagde vormingsdag over geweldloosheid van 13 juli 2017 in Zevenkerken.

Aankondiging | Van 25 tot 27 augustus 2017 heeft in Biezenmortel (NL) een bezinningsdriedaagse plaats met als thema ‘geweldloosheid en rechtvaardige vrede’.

Artikel | De Wereldraad van Kerken (WRK) lanceerde op 20 juni 2017 de campagne ‘Seek #JusticeAndPeace in the Holy Land’. 12 Faces of Hope’.

Artikel | Kardinaal Peter Turkson, verantwoordelijke in het Vaticaan voor Vrede en Integrale menselijke ontwikkeling, roept op tot een grondige hervorming van de Verenigde Naties.

Artikel | Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag ondertekende Pax Christi International, samen met 18 andere internationale christelijke organisaties, een oecumenische verklaring.

Aankondiging | Op donderdag 13 juli 2017 organiseert de werkgroep vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen opnieuw een studiedag in de Sint-Andriesabdij.

Artikel | Prominente religieuze figuren, onder wie paus Franciscus en de Dalai Lama, roepen in een video op tot vriendschap en begrip.

| VOEM vzw en de islamitische gemeenschap nodigen je uit om op 3 juni 2017 samen met hen de vasten te verbreken.

Artikel | Tijdens zijn bezoek aan Egypte, eind april 2017, riep paus Franciscus op tot eenheid en sprak hij zich uit tegen geweld in de naam van God.

Aankondiging | Op zondag 21 mei 2017 vindt in Langemark de 9de vredeswake plaats. Het thema van deze editie is ‘kinderrechten’.

Standpunt |

Pax Christi International publiceerde op 11 april 2017, in de week voor Pasen, een verklaring over de voortdurende oorlog en misdaden tegen de menselijkheid in Syrië.

| Op vrijdag 21 april 2017 organiseert Pax Christi International een panelgesprek over geweldloze strategieën en methodes. De focus ligt op het EU-beleid en de Europese aanpak van de conflicten in de wereld.

Verslag | Op de eerste verjaardag van de terreuraanslagen van 22 maart 2016 organiseerden Pax Christi Vlaanderen en het Bijbelhuis Zevenkerken een avond over de spiritualiteit van geweldloosheid.

Standpunt | In een opiniebijdrage voor DeRedactie roept journalist en columnist Mark Van de Voorde politici op om behalve bij de feitelijke veiligheid van de burgers, ook stil te staan bij het (on)veiligheidsgevoel van de mensen.

| 18 workshops over Actieve Geweldloosheid. 18 ingangen tot geweldloos verzet. Unieke kans om jezelf te verdiepen in het leven als geweldloos activist.

Aankondiging | Op zaterdag 18 maart 2017 heeft in Brugge voor de 37ste maal de Romerodag plaats.

Aankondiging | Op dinsdag 14 maart 2017 organiseert het Netwerk voor maatschappelijke inzet in het bisdom Gent een netwerkavond over de actualiteit van de sociale leer van de kerk.

Aankondiging | Op 16 februari 2017 is Jongerenambassadeur voor de Vrede Babs Mertens te gast op het maandelijkse lunchgesprek in het Sint-Baafshuis in Gent.

Aankondiging | Op zondag 5 maart 2017 organiseert Wakker voor Vrede in Langemark de 8ste vredeswake, met als thema ‘waardig werk’.

| Een jaar na de aanslagen in Brussel en Zaventem, op 22 maart 2017, stelt Mark Van de Voorde in de Sint-Andriesabdij (Zevenkerken) zijn boek 'Vrij Verdraagzaam Weerbaar – Spiritualiteit van geweldloosheid' voor.

Artikel | Het vooraanstaand Amerikaans katholiek tijdschrift National Catholic Reporter heeft Marie Dennis, covoorzitter van Pax Christi International, verkozen tot ‘Persoon van het jaar’.

Aankondiging | Op zaterdag 21 januari 2017 organiseert de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent een voorstelling van het boek ‘Is dit nu de islam?’, van imam Khalid Benhaddou.

Aankondiging | Van 10 tot 12 maart 2017 heeft in de Abdij van Averbode voor de 30ste maal een Gandhiaans Vastenweekend plaats.

Artikel | Op 12 december 2016 publiceerde het Vaticaan de boodschap van de paus voor de 50ste Wereldvrededag.

Aankondiging | Op 7 januari 2017 start de Vleugel een cyclus van drie vieringen rond vergeving.

| Jonas Slaats, theoloog en maatschappijcriticus, neemt je mee op reis naar de islamitische wereld tijdens een lezingenreeks, georganiseerd door kwb en beweging.net Antwerpen.

Verslag | Mark Van de Voorde stelde op 24 november 2016 zijn boek 'Vrij, verdraagzaam, weerbaar' voor bij Pax Christi Vlaanderen.

Verslag | Op zondag 6 november 2016 organiseerde Wakker voor Vrede/Vredeswakes Langemark de 7de vredeswake in een reeks van 12 wakes ter her-denking van de Eerste Wereldoorlog.

Aankondiging | Op 18 november 2016 is Annemarie Gielen één van de sprekers op een avond over vrede, in het kader van de Week van Religie en Levensbeschouwing.

Aankondiging | Op 26 november 2016 geeft Paul Lansu toelichting bij een viering van De Vleugel, met de globalisering als thema.

Aankondiging | Pax Christi International kent de jaarlijkse International Peace Award toe aan twee mensenrechtenorganisaties in Pakistan.

Aankondiging | Op vrijdag 11 november 2016 organiseert Pax Christi Limburg voor de 18de maal een herdenking van de Onbekende Oorlogsvrouw.

Aankondiging | Babs Mertens, die zich zowel professioneel als persoonlijk inzet voor Syrische vluchtelingen, is de derde jongerenambassadeur voor de vrede van Pax Christi Vlaanderen.

Aankondiging | Op 24 november 2016 stelt Pax Christi Vlaanderen het nieuwe boek voor van Mark Van de Voorde: Vrij, verdraagzaam, weerbaar - Spiritualiteit van geweldloosheid.

| Op zondag 6 november 2016 nodigen de aalmoezeniers van de Antwerpse gevangenis iedereen uit voor een wake rond gevangenenzorg, in de Sint-Joriskerk in Antwerpen.

Aankondiging | Op 6 november 2016 organiseert Wakker voor vrede de zevende editie van de Vredeswakes Langemark. Deze editie staat in het teken van vluchtelingen.

Aankondiging | Op 7 november 2016 zal Within-Without Walls een menselijke ketting vormen rond de gevangenis van Antwerpen.

Artikel | Naar aanleiding van de feestdag van Sint-Franciscus van Assisi schreef de franciscaanse familie een open brief. Daarin roepen zij op om de beweging regionaal mee te verankeren.

Aankondiging | Op 4 oktober 2016 organiseert KWB een avond over de islam en de beeldvorming erover.

| De Dialooggroep moslims-christenen van HET ABRAHAMHUIS vzw organiseert op vrijdag 7 oktober 2016 in het kader van de Vredesweek een interreligieuze vredeswake.

Verslag | Terugblik op de 30ste interreligieuze ontmoeting ‘in de geest van Assisi’.

Aankondiging | Op vrijdag 25 november 2016 organiseert ATTENT zijn Trefdag 2016 in Malle.

Artikel | Is geweldloosheid een realistisch alternatief voor geweld? Theoloog Jef Felix schreef een beschouwing over vredesspiritualiteit n.a.v. de start van de Vredesweek (in Nederland)

Aankondiging | De jaarlijkse ‘Werelddag van de Vrede’ van de Kerk, op 1 januari, zal in 2017 in het teken staan van de geweldloosheid.

Aankondiging | Tijdens het weekend van 9-11 september 2016 organiseert TAU franciscaanse spiritualiteit vandaag een vredeswandelweekend in Heuvelland.

Aankondiging | Op 8 september 2016 organiseert Don Bosco Experience een lezing met prof. em. Roger Burggraeve over het denken van de Joodse filosoof Emmanuel Levinas.

Aankondiging | Op 15, 16 en 17 september 2016 organiseert silenceforpeace stiltesessies op het Muntplein in Brussel

Verslag | Op 18 augustus 2016 overleed mgr. Jan Van Cauwelaert. Hij was 102. Tijdens zijn uitvaart werd onder meer het belang belicht van zijn levenswerk op het gebied van vrede.

| De bezinnende brochure bij de campagne 'Congolezen strijden voor verandering'. Zeven sterke getuigenissen uit Congo, evenveel fragmenten uit het Marcusevangelie en andere suggesties tot bezinning.

Jo Hanssens en Jan Van Cauwelaert

Aankondiging | Op 18 augustus 2016 overleed op 102-jarige leeftijd Jan Van Cauwelaert. Hij was van bij de start van Pax Christi Vlaanderen een groot inspirator voor ons vredeswerk.

Standpunt | Pax Christi International staat stil bij de aanslagen van de voorbije maanden, vaak gepleegd in naam van God, en bij de groeiende angst en wantrouwen binnen onze samenleving.

Standpunt | Pax Christi reageert op de aanslag in Rouen.

Aankondiging | Op zondag 9 oktober 2016 organiseert TAU Franciscaanse Spiritualiteit Vandaag een Franciscaanse gezinsdag in Sint-Maria-Aalter.

Verslag | Op 12 juli 2016 organiseerde de werkgroep Vredesspiritualiteit opnieuw een vormingsdag in de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken.

Aankondiging | Op 27 september 2016 organiseren de Minderbroeders Kapucijnen en Pax Christi Vlaanderen een Franciscaanse vredeswake, tijdens de Vlaamse Vredesweek.

Boekrecensie | In zijn pamflet Een jaar na Charlie Hebdo verdedigt mensenrechtenactivist en atheïst Willy Laes de stelling dat vrije meningsuiting onbegrensd is en niet onderworpen kan worden aan religieuze wetten. Twee inzichten.

Artikel | Jan Gruiters van PAX Nederland gaat in een bijdrage op Kerknet in op het thema van de Conferentie over Geweldloosheid en Rechtvaardige vrede, die in april 2016 plaatshad in Rome.

Verslag | Op 21 mei 2016 had in De Stroming in Antwerpen een conferentiedag plaats met als thema: Samen onderweg naar vrede. Een verslag.

Verslag | Zondag 29 mei 2016 had de ondertussen zesde Vredeswake Langemark plaats. Voor de meer dan 600 aanwezigen werd het opnieuw een indringende viering.

Aankondiging | Op donderdagavond 26 mei 2016 speelt Jenne Decleir in Antwerpen 'Jongleur van Assisi' van Dario Fo. In het kader van de voorstelling loopt een tentoonstelling met litho's van de auteur.

Aankondiging | Op dinsdag 12 juli 2016 houdt de werkgroep vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen een dag van vorming, reflectie en ontmoeting in Sint-Andries Brugge.

Artikel | Vrijdag 6 mei 2016 ontving paus Franciscus uit de handen van Europees Parlementsvoorzitter Martin Schulz de Internationale Karelsprijs van Aken.

Aankondiging | Op zondag 29 mei 2016 belicht de zesde Vredeswake Langemark de kracht die mensen putten uit religie en spiritualiteit om te werken aan vrede.

Artikel | Op 20 april 2016 stelde de federale regering samen met vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen in ons land een gezamenlijke oproep op tot respect voor de basisprincipes van onze samenleving.

Standpunt | Van 11 tot 13 april 2016 bogen deelnemers uit de hele wereld zich tijdens een congres in Rome over Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede.

Aankondiging | Op 11 mei 2016 heeft in Antwerpen een congres plaats over 'barmhartigheid' in woelige, onbarmhartige tijden.

Aankondiging | Naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016 organiseert de interlevensbeschouwelijke werkgroep Gent een vredeswake uit solidariteit met de slachtoffers en hun nabestaanden.

Verslag | Pax Christi Vlaanderen hield op 17 maart 2016 in de Kerk van de Goede Bijstand in Brussel een dag van gebed en vasten in solidariteit met de Syrische bevolking.

| Naar aanleiding van de 75ste verjaardag en het met pensioen gaan van priester en psycholoog Frans Van Steenbergen heeft een vriendengroep een mooi liber amicorum samengesteld: 'Kwetsbaar en krachtig',

Aankondiging | Het Junior College project “Interreligieuze perspectieven op conflict en vrede” richt zich op leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs.

Verslag | De editie van 28 februari 2016 van de reeks vredeswakes in Langemark bracht een groep sterke vrouwen bijeen: in vredesopbouw kunnen zij het verschil maken.

Aankondiging | Op zaterdag 21 mei 2016 brengt Sigiswald Kuijken viool- en cellosonates van Bach in een benefietconcert voor de Arkgemeenschap Moerkerke-Brugge.

| Oikoumene/de Antwerpse Raad van Kerken organiseert op dinsdag 12 april 2016 een lezing met publicist-columnist Mark Van de Voorde.

Verslag | Op 24 februari 2016 vond de jaarlijkse Vredesdag plaats, een initiatief van het Centrum voor Vredesethiek KU Leuven en Pax Christi Vlaanderen. Het moeilijke, maar boeiende thema van martelaarschap werd onder de loep genomen. Zeer actueel.

Artikel | MagaZijn is een nieuw e-zine voor een zinvol (samen)leven. Je vindt er inspirerende getuigenissen en achtergrond, zoals het dossier Geweldloos, waaraan Jo Hanssens een belangrijke bijdrage mocht leveren.

Aankondiging | Volgende zondag 28 februari 2016 beleeft Langemark een nieuwe vredesdag. Onder het motto ‘Vrouwenkracht is vredesmacht’ zal de vijfde vredeswake focussen op de centrale rol van vrouwen in vredesprocessen en samenlevingsopbouw.

Aankondiging | Op woensdag 24 februari 2016 heeft in de promotiezaal van de KU Leuven een colloquium plaats over martelaarschap en blasfemie.

Aankondiging | Op zondag 24 april 2016 organiseert TAU franciscaanse spiritualiteit vandaag een sacrale dansdag.

Artikel | In het kader van de geplande Syrië-gesprekken in Genève doet Pax Christi International een oproep aan de beleidsvoerders om het politiek proces kracht bij te zetten.

| Op dinsdag 12 juli 2016 is opnieuw, zoals reeds meerdere keren in de zomer, een studiedag gepland, dit keer rond het Bijbels thema: “God bant wereldwijd oorlogen uit” (Psalm 46,10).

Verslag |

U Move 4 Peace leefde een dagje mee met de belevingsweek van De Ark Brugge- Moerkerke, Ter Dreve en Pax Christi Vlaanderen. Geïnspireerd door de mooie locatie 'Foyer de Charité' in Bonheiden,

Artikel | Op woensdag 16 december 2015 overleed prof. Jan Kerkhofs.

| Op 1 januari, de internationale dag voor de vrede van de Kerk, organiseert de gemeenschap van Sant’Egidio traditioneel een vredeswandeling in Antwerpen.

Artikel | N.a.v. het jaar van de Barmhartigheid roept Pax Christi International op tot een grotere solidariteit met de vluchtelingen en een aanpak van de oorzaken van migratie.

Aankondiging | Religieuze leiders, parlementsleden en burgemeesters uit 43 landen overhandigden een gezamenlijke verklaring over een kernwapenvrije wereld.

Verslag | Van 29 oktober tot 1 november 2015 kwam een 30-tal leden van Pax Christi uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Vlaanderen naar het vredesdorp ‘Peace Village’ in Mesen.

|

7 Deelthema's over liefdevol verzet

Documentaires & Muziek, Lesmateriaal |

English spoken with English, French and German subtitles
This is a double pack of both the Imam and the Pastor and An African Answer.

(Koerier)dossier | We lezen in de hoofdbijdrage van Hendrik Hoet hoe de Bijbel, ondanks het geweld dat erin voorkomt, de weg wijst naar vrede.

(Koerier)dossier | In dit dossier gaat exegeet Jean Charles Bastiaens dieper in op het profiel van die Dienaar in het boek Jesaja en in het Matteüsevangelie.

Boeken | Jean Goss (1912 - 1991) was een van de bekendste vredesactivisten van de 20ste eeuw. Dit boek vertelt zijn verhaal.

|

IJveren voor ontwapening en actief geweldloos verzet in een voortdurend klimaat van geweld en opgelegde vijandigheid vraagt geloof, deskundigheid en vastberadenheid. 

| Christen-zijn in Congo bant het doemdenken en bestendigt levensvertrouwen. In de 2015-editie van Vierend & Bezinnend krijgen solide Congolese vredeswerkers het woord.

| God is de eerste actief geweldloze ... En dan het geloof, het vertrouwen, dat God zelf zo is zoals Jezus Hem zijn leven lang in beeld bracht.

| “Met Franciscus op vredespad” is een wandelroute in de streek tussen Ieper en de Franse grens (die bijzonder zwaar te lijden had onder de Eerste Wereldoorlog). De wandeling is opgezet in de geest van Sint-Franciscus.

| Reproductie op hout en gevernist: 58x32x3 cm

| Meditatieve teksten naast de 12 taferelen uit de Icoon van de Verzoening ( 20 blz.) Teksten : Jan Vanden Berghe, foto's in vierkleurendruk.

Affiche(s)(reeksen) | Ze bevat twaalf taferelen, twee grote en 10 kleinere afbeeldingen.

(Koerier)dossier | In dit dossier bekijken we hoe vredesinitiatieven, waarschuwingen en verzet in aanloop naar WOI geen vat kregen op de oorlogsdynamiek.

(Koerier)dossier | In dit dossier schuiven we vijf inspirerende figuren naar voor die voor vrede en mensenrechten hun leven in de waagschaal legden, of nog leggen.