Andere Joodse Stem | Pax Christi Vlaanderen

Aankondiging | Op dinsdag 31 januari 2017 spreekt Yael Brakin bij Pax Christi Vlaanderen over vredesinitiatieven in Israël vanuit haar eigen ervaring.