conflict Israël-Palestijnen | Pax Christi Vlaanderen

Standpunt | Een rechtvaardige oplossing voor het langdurige Israëlisch-Palestijns conflict is niet alleen nodig voor de betrokken burgers zelf, maar is ook cruciaal voor de wereldvrede. Wat dient er te gebeuren?

Persbericht | Het Midden-Oosten Platform dat onder de koepel van 11.11.11 opereert, reageert op het zogenaamde vredesplan dat de VS heeft voorgesteld om het Israëlisch-Palestijns conflict op te lossen.

Standpunt | Pax Christi International reageert met een verklaring op het neerslaan, met geweld, van Palestijns protest in aanloop tot de Nakba-herdenking.

| Op woensdag 29 maart 2017 spreekt Brigitte Herremans over 'Israël en Palestina, de kaarten op tafel'.

Aankondiging | Op dinsdag 14 maart 2017 heeft in de Roma het eerste Zuidcafé van 2017 plaats. De focus ligt op Israël en Palestina.

Artikel | Op 31 januari 2017 verscheen een rapport van CIDSE over de gedwongen verplaatsing van Palestijnse burgers: 'Nergens beter dan thuis'.

Standpunt | In een opiniestuk voor Knack roept Brigitte Herremans de internationale gemeenschap op druk op Israël te verhogen.

| ‘Olijven en Dadels’ organiseert op vrijdagavond 10 maart 2017 een gespreksavond en opening van de fototentoonstelling ‘Vreedzaam Verzet in Palestina en Israël’.

Artikel, Standpunt | Bijna 50 jaar na het begin van de bezetting is het vooruitzicht op een oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict verder weg dan ooit. Een actualiteitsnota over de situatie.

Standpunt | De internationale vredesbeweging vat het momentum van het 'herdenkingsjaar' 2017 aan om op te roepen tot een nieuw vredesproces voor Palestina en Israël.

Aankondiging | Op 29 en 30 juni 2016 heeft in Genève een internationale VN-conferentie plaats, ter ondersteuning van vrede in Israël en Palestina.

Aankondiging | Op 24 mei 2016 geeft dr. Peter Adriaenssens in Leuven een lezing over de gevolgen van opsluiting bij Palestijnse kinderen.

Artikel | De verslechterende veiligheidssituatie in Israël, met Palestijnse aanvallen op Israëlische burgers en excessief geweld van het Israëlische leger en politie, overschaduwt het leven van Palestijnse en Israëlische burgers. Een actualteitsnota.

scheidingsmuur Bethlehem 2015

| 50 jaar al duurt de bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël. In een driedelige lessenreeks bieden Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen meer inzicht in deze situatie.