Dirk De Wachter | Pax Christi Vlaanderen

Aankondiging | De Opleiding Vredeseducatie in in 2020 aan haar tiende jaargang toe. Op het programma staan tien woensdagnamiddagsessies met lezingen die uiteenlopende aspecten van vrede en conflict belichten, een academische opening en een herfstsessie.

Aankondiging | Op zaterdag 9 december 2017 organiseert ATTENT een trefdag rond eenzaamheid, met onder meer lezingen van Dirk De Wachter en Lea Verstricht.

Boekrecensie | Psychiater Dirk De Wachter staat op uit de psychiaterstoel en trekt de wereld in, op zoek naar de mens die hij is en naar de manier waarop mensen vandaag echt kunnen samenleven.

| Tijdens de herfstsessie van de Opleiding Vredeseducatie hield prof. Dirk De Wachter een warm pleidooi voor de liefde en voor verbondenheid. De scholen De Schatkist en Kristus Koning kregen de titel 'Vredes-actieve school'.

Aankondiging | Als aanloop tot een nieuwe lessenreeks in de Opleiding Vredeseducatie heeft op 30 november 2016 een herfstsessie plaats met o.m. een lezing van prof. Dirk De Wachter.