het hulpverlenend gesprek | Pax Christi Vlaanderen

| Op 3 mei 2017 geeft ‘pestjuf’ Jaklin Laporte een vormingssessie over ‘praten met kinderen’.

| Op woensdag 19 april 2017 organiseert Pax Christi Vlaanderen een vormingsdag.