Kazerne Dossin | Pax Christi Vlaanderen

Aankondiging | Op zondag 4 maart 2018 organiseren Kazerne Dossin en het Vlaams Vredestinstituut een Artist Talk in het kader van de tentoonstelling 'The Art of War' in Mechelen.

Verslag | Op 14 december 2017 huldigde Pax Christi Vlaanderen in Brussel drie nieuwe ‘Ambassadeurs voor de Vrede’: een innige avond, met liefde, open dialoog en verbinding als hoofdboodschap.

| Op 14 februari 2017 wordt de nieuwe cyclus van de Opleiding Vredeseducatie op gang getrokken met een academische openingszitting met als gastspreker Christophe Busch (Kazerne Dossin).