militaire uitgaven | Pax Christi Vlaanderen

Standpunt | De coronapandemie maakt ons pijnlijk duidelijk dat wapens ons niet kunnen redden. Is het tijdperk van een nieuw soort veiligheid eindelijk aangebroken?

Persbericht | De wereldwijde militaire uitgaven bedroegen in 2018 1822 miljard dollar (zo’n 1632 miljard euro), een toename met 2,6 percent tegenover het jaar voordien.