Oekraïne | Pax Christi Vlaanderen

Artikel | Paul Lansu van Pax Christi International schreef een reflectie over het voortdurende conflict in Oost-Oekraïne en de toenemende inzet van de Oekraïense kerken als politiek wapen in dat conflict.

Verslag | Twee jaar na de vorming ‘Geweldloze conflicthantering door middel van Actieve geweldloosheid’ keerden Annemarie Gielen en Luc Vansina terug naar Oekraïne om te polsen naar de noden op het terrein en de bruikbaarheid van de methode voor het aanpakken van problemen van geweld en onrecht.

Aankondiging | Op 21 oktober 2016 organiseren Pax Christi Vlaanderen, Internationaal Comité en Promote Ukraine een avond over Oekraïne met Pieter Stockmans als gast.

| Van 12 tot 18 oktober 2015 was Annemarie Gielen te gast in Oekraïne om er twee vormingen over actieve geweldloosheid en geweldloze communicatie te begeleiden.

| De film “Cargo 200” is een indringende documentaire van Masha Novikova.

| Van 12 tot 18 oktober 2015 was Annemarie Gielen te gast in Oekraïne om er twee vormingen over actieve geweldloosheid en geweldloze communicatie te begeleiden.