ontwapening | Pax Christi Vlaanderen

Artikel, Aankondiging | In het jaarlijkse Don’t Bank on the Bomb rapport van PAX Nederland werden twee Belgische financiële instellingen in de Hall of Shame opgenomen wegens hun financiële belangen in bedrijven in de kernwapenindustrie.

Artikel | Pax Christi International bracht een verklaring op de Biological Weapons Convention Meeting of States Parties.

Aankondiging | Religieuze leiders, parlementsleden en burgemeesters uit 43 landen overhandigden een gezamenlijke verklaring over een kernwapenvrije wereld.

| 2 oktober, de geboortedag van Mahatma Gandhi, is de internationale dag van de geweldloosheid. Niet toevallig eindigt dan ook de Vlaamse Vredesweek.

Aankondiging | Op 17 november 2015 organiseren het Vlaams Vredesinstituut en GRIP een seminar.

| Op 21 november 2015 heeft in Brussel een Vredesconferentieplaats. Thema: ‘Willen Belgen nieuwe gevechtsvliegtuigen?‘.

| Wereldwijd investeren 382 financiële instellingen 493 miljard dollar in kernwapenproducenten.

| Op 2 november 2015 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) een aantal belangrijke nieuwe resoluties aan over kernwapens.

| Van 9 tot 13 november 2015 vonden in Genève gesprekken plaats over de opkomst van zogenaamde “dodelijke autonome wapensystemen”, oftewel “killer robots”.