Opleiding Vredeseducatie | Pax Christi Vlaanderen

Aankondiging | De Opleiding Vredeseducatie in in 2020 aan haar tiende jaargang toe. Op het programma staan tien woensdagnamiddagsessies met lezingen die uiteenlopende aspecten van vrede en conflict belichten, een academische opening en een herfstsessie.

Aankondiging | In 2019 heeft opnieuw een jaargang plaats van de Opleiding Vredeseducatie.

Aankondiging | Op 20 februari 2018 openen Rudi Vranckx en Fatima Ezzarhouni het nieuwe academiejaar van de Opleiding Vredeseducatie.

Aankondiging | Op woensdag 29 november 2017 heeft de herfstsessie plaats van de Opleiding Vredeseducatie 2017.

Aankondiging | Vanaf 21 februari 2018 loopt op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen opnieuw een Opleiding Vredeseducatie.

| Op 14 februari 2017 wordt de nieuwe cyclus van de Opleiding Vredeseducatie op gang getrokken met een academische openingszitting met als gastspreker Christophe Busch (Kazerne Dossin).

| Tijdens de herfstsessie van de Opleiding Vredeseducatie hield prof. Dirk De Wachter een warm pleidooi voor de liefde en voor verbondenheid. De scholen De Schatkist en Kristus Koning kregen de titel 'Vredes-actieve school'.

Aankondiging | Op dinsdag 16 februari 2016 heeft in Antwerpen de academische openingszitting plaats van een nieuwe Opleiding Vredeseducatie. Gastspreker is Peter Verlinden.