paus Franciscus | Pax Christi Vlaanderen

Artikel | Vrede als weg van hoop door dialoog, verzoening en ecologische bekering is het thema van paus Franciscus' boodschap voor Wereldvrededag 2020.

Artikel | Pax Christi International stuurt een verklaring uit ter gelegenheid van het bezoek van paus Franciscus aan Japan, van 23 tot 26 november 2019.

Artikel | In zijn vredesboodschap voor 1 januari 2019 pleit paus Franciscus voor een politiek die ten dienste staat van de menselijke gemeenschap, wars van een hang naar macht, de ontkenning van het recht, corruptie en vreemdelingenhaat.

Artikel | In zijn vredesboodschap voor 1 januari 2019 reikt paus Franciscus een reflectie aan over wat echte politiek is in dienst van de vrede: een waarachtige politiek die steunt op respect voor het recht en eerlijke dialoog.

Aankondiging | Paus Franciscus vraagt gelovigen om tijdens de Vasten speciaal aandacht te besteden aan DR Congo en Zuid-Soedan.

Artikel | In zijn boodschap voor de Werelddag van de migrant en de vluchteling legt paus Franciscus eens te meer de klemtoon op het welzijn van verplaatste burgers, overal ter wereld.

Artikel | In zijn boodschap voor 1 januari 2018 roept paus Franciscus de VN op om migranten en vluchtelingen te beschermen.

Artikel | Tijdens zijn bezoek aan Egypte, eind april 2017, riep paus Franciscus op tot eenheid en sprak hij zich uit tegen geweld in de naam van God.

Standpunt | Van 11 tot 13 april 2016 bogen deelnemers uit de hele wereld zich tijdens een congres in Rome over Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede.