Peer Mediation | Pax Christi Vlaanderen

Boekrecensie | In dit (hand)boek koppelt Sabine Coppens theoretische inzichten over de methode en aanpak van peer mediation aan een praktische handleiding.

| Op woensdag 19 april 2017 organiseert Pax Christi Vlaanderen een vormingsdag.

Aankondiging | Op 14 oktober 2016 organiseren Pax Christi Vlaanderen en Netwerk Onderwijs Mediation opnieuw een introductiedag over 'Peer Mediation'. Schrijf je snel in!

| Wat doen conflicten met een mens? Hoe moet ik daar mee omgaan op een manier die mij en de ander vooruit helpt? De vorming van 10 oktober 2016 biedt heel wat kapstokken, zeker ook voor de onderwijscontext.

Aankondiging | Op 21 en 28 september, 2016 bieden het Netwerk Onderwijs Mediation en Pax Christi Vlaanderen gratis infosessies aan om meer zicht te krijgen op het traject van peer mediation, op de valkuilen en de mogelijkheden.

Artikel | Met het project Conflixers wil de Vlaamse Scholierenkoepel zelf werk maken van het oplossen van conflicten op school. Nog tot september 2016 onderzoeken ze alle mogelijke projecten, waaronder ook peer mediation, waar Pax Christi Vlaanderen en Netwerk Onderwijs Mediation op inzetten.

Kies Kleur tegen Pesten

Aankondiging | Tijdens de Week tegen Pesten biedt Pax Christi Vlaanderen twee vormingsdagen om je vingers bij af te likken!

| Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming trekt de kaart van leerlingenbemiddeling en organiseert op dinsdag 15 december 2015 een studiedag over deze methode.