rechtvaardige vrede | Pax Christi Vlaanderen

Artikel | Paul Lansu van Pax Christi International schreef een achtergrondtekst bij een lezing over oorlog en geweldloosheid.

Artikel | Jan Gruiters van PAX Nederland gaat in een bijdrage op Kerknet in op het thema van de Conferentie over Geweldloosheid en Rechtvaardige vrede, die in april 2016 plaatshad in Rome.

Standpunt | Van 11 tot 13 april 2016 bogen deelnemers uit de hele wereld zich tijdens een congres in Rome over Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede.