Rusland | Pax Christi Vlaanderen

Aankondiging | Op 5 oktober 2018 organiseert VormingPlus Oostende & Westhoek een vormingsnamiddag over Rusland. Annemarie Gielen van Pax Christi Vlaanderen zal deze vorming verzorgen.

Standpunt | Met het Wereldkampioenschap Voetbal in Rusland gaat alle aandacht naar de voetbalprestaties. Maar is er ook aandacht voor de mensenrechten?

Artikel | Paul Lansu van Pax Christi International buigt zich in zijn reflectie over Oost-Europa over de relatie tussen Rusland en de Zuidoost-Europese regio, na het uiteenvallen van Joegoslavië.