tweestatenoplossing | Pax Christi Vlaanderen

Standpunt | Pax Christi Vlaanderen plaatst kanttekeningen bij de nieuwe parlementsverkiezingen in Israël, en bij de mogelijke gevolgen ervan.

| Op woensdag 29 maart 2017 spreekt Brigitte Herremans over 'Israël en Palestina, de kaarten op tafel'.

Standpunt | In een opiniestuk voor Knack roept Brigitte Herremans de internationale gemeenschap op druk op Israël te verhogen.

Standpunt | De internationale vredesbeweging vat het momentum van het 'herdenkingsjaar' 2017 aan om op te roepen tot een nieuw vredesproces voor Palestina en Israël.

scheidingsmuur Bethlehem 2015

| 50 jaar al duurt de bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël. In een driedelige lessenreeks bieden Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen meer inzicht in deze situatie.