Vlaams Vredesinstituut | Pax Christi Vlaanderen

Aankondiging | Op zondag 4 maart 2018 organiseren Kazerne Dossin en het Vlaams Vredestinstituut een Artist Talk in het kader van de tentoonstelling 'The Art of War' in Mechelen.

Aankondiging | Tine Destrooper neemt vanaf 16 januari 2018 de fakkel over als directeur bij het Vlaams Vredesinstituut. Zij volgt Tomas Baum op, wiens mandaat deze maand afliep.

Aankondiging | Het Vlaams Vredesinstituut publiceert de samenvatting in het Nederlands van het SIPRI-Yearbook 2017.

Artikel | Op 4 juli 2017 presenteerde het Vlaams Vredesinstituut het boek ‘Deradicalisering’ aan het publiek.

Aankondiging | Het Vlaams Vredesinstituut is op zoek naar een nieuwe directeur. De mandaat van de huidige directeur loopt ten einde.

Artikel | Het Vlaams Vredesinstituut publiceerde eind april 2017 zijn bevindingen over de verschillende stelsels voor wapenexportcontrole in België.

Artikel | Naar jaarlijkse gewoonte brengt het Vlaams Vredesinstituut een Nederlandstalige versie uit van het SIPRI-jaarboek, met cijfermateriaal over de militaire uitgaven.

Artikel | Op 10 januari 2017 stelde het Vlaams Vredesinstituut het rapport 'Vlaamse wapenexportcontrole in Europa. Het complexe vraagstuk van Europese harmonisering' voor.

Artikel | Op 23 juni 2016 publiceerde het Vlaams Vredesinstituut 'Gewapend om te doden', een nieuw onderzoeksrapport over de vuurwapens die gebruikt werden bij massaschietpartijen in de publieke ruimte in Europa.

Boekrecensie | Met deze nieuwe uitgave wil het Vlaams Vredesinstituut lezers met belangstelling voor politiek en internationale relaties, beleidsmedewerkers en personen actief in de sector een globaal overzicht en inzicht bieden in de controle op de buitenlandse handel in wapens.