Aankondiging | Op 9 juni 2018 organiseert Mu.ZEE een salongesprek over de publicatie 'Wanneer we spreken over kolonisatie' (2017).