wapenhandel | Pax Christi Vlaanderen

Artikel | Het Vlaams Vredesinstituut publiceerde eind april 2017 zijn bevindingen over de verschillende stelsels voor wapenexportcontrole in België.

Standpunt | In 2016 werd volgens het jaarrapport van SIPRI 1.686 miljard dollar gespendeerd aan militaire uitgaven, een lichte stijging van 0,4 procent tegenover 2015. NAVO-landen zijn goed voor 52 procent van dit duizelingwekkende bedrag.

Aankondiging | Op dinsdag 25 april 2017 vertoont USOS (Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking) aan de UA de film 'Shadow World' van Johan Grimonprez.

| Naar aanleiding van een besloten ontmoeting over het Europees Veiligheidsbeleid tussen wapenhandelaars en politici wordt er op 10 november 2016 actie gevoerd in Brussel.

Boekrecensie | Met deze nieuwe uitgave wil het Vlaams Vredesinstituut lezers met belangstelling voor politiek en internationale relaties, beleidsmedewerkers en personen actief in de sector een globaal overzicht en inzicht bieden in de controle op de buitenlandse handel in wapens.