Geweldloze dialoog | Pax Christi Vlaanderen

Aankondiging | Op donderdag 8 december 2016 huldigt Pax Christi Vlaanderen in Gent de nieuwe Ambassadeurs voor de Vrede: Jessika Devlieghere & Shadi Zmorrod, Peter Peene en - Jongerenambassadeur - Babs Mertens.

Aankondiging | Johan Swinnen en zijn echtgenote Mieke Standaert en de burgerbeweging Hart boven Hard zijn de nieuwe ambassadeurs voor de vrede.

Documentaires & Muziek, Geschenken & gadgets | Hildegard Goss-Mayr heeft samen met haar man Jean Goss ontelbare mensen gevormd rond de visie en de methoden van de actieve geweldloosheid.

| Deze brochure biedt een instrument aan om in relatie te leren treden met de ander als ' ander' en om je te oefenen in de kunst van de geweldloze dialoog.

Boeken / Strips | De ander die ik thuis, op school of op het werk, in beweging en samenleving ontmoet, blijft een vreemde ander, hoe vertrouwd ook.

Boeken / Strips | Dit boek schetst het vredeswerk dat Pax Christi als internationale vredesbeweging sinds 1945 en als autonome Vlaamse sectie sinds 1973 wil uitbouwen. Met recht en reden staat in de titel: kwetsbare vrede.

Lesmateriaal | Deze lesbrief biedt inspiratie om kinderen te sensibiliseren over het belang van vrede en van het werken aan vrede: in jezelf, met mensen om je heen en in de samenleving.

Lesmateriaal | Eeuwenlang boden dilemma-sprookjes gespreksstof voor reflectie, verstrooiing en conflicthantering tijdens de lange Afrikaanse nachten. De zoektocht naar het beste antwoord op een dilemma verenigde de dorpelingen: jong en oud, groot en klein, dik en dun, man en vrouw, ...

Lesmateriaal | Beestenberg werkt met inleefgesprekken en rollenspelen, gebaseerd op verhalen over dieren. De Beestenbergverhalen creëren de nodige afstand om spelenderwijs moeilijke conflicten ter sprake te brengen.

(Koerier)dossiers | "Wat doet Pax Christi nu eigenlijk en hoe doen jullie dat dan?" In dit dossier geven we duiding bij een aantal thema's en methodieken.

Verslag | De Vredeswake Langemark van 21 mei 2017 heeft een schitterend staartje gekregen: een heuse Wakker-voor-vrede-rap!

Standpunt | "De Europese droom kan alleen herleven als we wakker blijven voor vrede en de nieuwe uitdagingen actief geweldloos aanpakken", zegt Pax Christi Vlaanderen in De Morgen.

Aankondiging | Op 25 juni 2017 organiseert het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen een lezing naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag.

Verslag | In april 2017 organiseerde de Congolese jongerenbeweging Africa Reconciled met de steun van Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen een vorming rond actieve geweldloosheid.

Verslag | Op 15 mei 2017 vond in Brussel een conferentie plaats rond een historisch vredesverdrag tussen Rusland en Tsjetsjenië. Pax Christi Vlaanderen was medeorganisator van de conferentie.

Artikel | Tijdens zijn bezoek aan Egypte, eind april 2017, riep paus Franciscus op tot eenheid en sprak hij zich uit tegen geweld in de naam van God.

Aankondiging | Op zaterdag 13 mei 2017 organiseren Oikocredit en Ecokerk een symposium over ‘Investeren in het klimaat’.

Verslag |

Op tweede paasdag, 17 april 2017, nodigde Pax Christi Vlaanderen vrijwilligers en sympathisanten uit op een gezellige ontmoetingsdag. Maar er werd ook gebrainstormed...

Standpunt |

Pax Christi International publiceerde op 11 april 2017, in de week voor Pasen, een verklaring over de voortdurende oorlog en misdaden tegen de menselijkheid in Syrië.

| Op vrijdag 21 april 2017 organiseert Pax Christi International een panelgesprek over geweldloze strategieën en methodes. De focus ligt op het EU-beleid en de Europese aanpak van de conflicten in de wereld.

| Op vrijdag 14 april 2017 brengt Réginald Moreels in het Begijnhof van Brugge een getuigenis over zijn engagement bij Artsen Zonder Grenzen in Irak en Afrika.

Verslag | Van maandag 3 tot woensdag 12 april 2017 trok een groep reizigers op vredestocht met Broederlijk Delen en Pax Christi naar Israël en Palestina. Zij brachten dagelijks verslag uit.

Artikel | De Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Herent reageerde op 20 maart 2017 op het revan staatssecretaris Francken.

Verslag | Op de eerste verjaardag van de terreuraanslagen van 22 maart 2016 organiseerden Pax Christi Vlaanderen en het Bijbelhuis Zevenkerken een avond over de spiritualiteit van geweldloosheid.

Standpunt | In een opiniebijdrage voor DeRedactie roept journalist en columnist Mark Van de Voorde politici op om behalve bij de feitelijke veiligheid van de burgers, ook stil te staan bij het (on)veiligheidsgevoel van de mensen.

Artikel | We staan stil bij de aanslagen van 22 maart 2016, bij de woorden één van de nabestaanden.

Artikel | Wat maken vrouwen mee - die ook in in België leven - maar als vluchteling uit een ver land komen? Babs Mertens schreef erover op DeRedactie.

Verslag | Op Internationale Vrouwendag ontvingen koning Filip en koningin Mathilde een vijftigtal 'Vredesvrouwen' op het paleis in Brussel.

Artikel | Paul Lansu houdt in een blogartikel een pleidooi voor meer daadwerkelijke emancipatie en integratie van alle groepen in de samenleving, op alle niveaus.

Standpunt | Op 28 februari 2017 verscheen in de Morgen deze open brief naar aanleiding van de nieuwe Vreemdelingenwet gestemd op 9 februari. De brief is ondertekend door 70 opiniemakers en organisaties.

Artikel | Het februarinummer van n'GO Magazine pakt uit met een mooi portretartikel van Annemarie Gielen.

Aankondiging | Op 16 februari 2017 is Jongerenambassadeur voor de Vrede Babs Mertens te gast op het maandelijkse lunchgesprek in het Sint-Baafshuis in Gent.

Boekrecensie | Cultuurfilosoof en polemoloog Mark Heirman staat stil bij één van de meest tragische en misdadige bladzijden uit de menselijke geschiedenis.

| Een jaar na de aanslagen in Brussel en Zaventem, op 22 maart 2017, stelt Mark Van de Voorde in de Sint-Andriesabdij (Zevenkerken) zijn boek 'Vrij Verdraagzaam Weerbaar – Spiritualiteit van geweldloosheid' voor.

Artikel | Het vooraanstaand Amerikaans katholiek tijdschrift National Catholic Reporter heeft Marie Dennis, covoorzitter van Pax Christi International, verkozen tot ‘Persoon van het jaar’.

Verslag | Theater Collectief Hart en U Move 4 Peace nodigden op zaterdag 7 januari 2017 Annet Henneman uit voor een wel zeer speciale monoloog: ‘Somud u Ahlam’ - ‘Verzet en Dromen’.

Standpunt | Op 15 januari was het Werelddag van de migrant en de vluchteling.

Aankondiging | Op zaterdag 21 januari 2017 organiseert de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent een voorstelling van het boek ‘Is dit nu de islam?’, van imam Khalid Benhaddou.

Aankondiging | Op 15 februari 2017 organiseert beweging.net BHV een panelgesprek met als thema: ‘Sociale organisaties in Vlaanderen en in Brussel: Uitdagingen op vlak solidariteit.’

| Op 14 februari 2017 wordt de nieuwe cyclus van de Opleiding Vredeseducatie op gang getrokken met een academische openingszitting met als gastspreker Christophe Busch (Kazerne Dossin).

Verslag | Herman van Veen kreeg tijdens De Warmste Week met 'Een Beter Land' de meeste stemmen op de Peace Playlist.

Standpunt | In zijn reflectie bij de jaarwisseling roept Paul Lansu, senior policy advisor bij Pax Christi International, op om in deze tijden van onzekerheid en politieke ommekeer meer te investeren in vredesopbouw en civiele maatschappij.

| Het Pax Christi-team & -bestuur wenst u een actief geweldloos 2017.

Aankondiging | Het nieuw aanbod van de Opleiding Vredeseducatie 2017 biedt weer een gevarieerd en boeiend programma.

Artikel | Op 12 december 2016 publiceerde het Vaticaan de boodschap van de paus voor de 50ste Wereldvrededag.

Verslag | Lizette Stiers, al jarenlang één van de actiefste vrijwilligers bij Pax Christi Vlaanderen, kreeg op 15 december 2016 in de Senaat de titel van Vredesvrouw.

Verslag | Een nieuwe impuls aan het vredeswerk. Dat is het prachtige resultaat van de huldigingsplechtigheid voor de Ambassadeurs voor de Vrede van donderdagavond 8 december 2016 in de Sint-Pietersabdij in Gent.

Aankondiging | Op donderdag 8 december 2016 huldigt Pax Christi Vlaanderen in Gent de nieuwe ‘Ambassadeurs voor de vrede’: het echtpaar Jessika Devlieghere & Shadi Zmorrod, Peter Peene en ‘jongerenambassadeur’ Babs Mertens.

Artikel | Op 22 november 2016 reikte de Faculteit Letteren de Erepenning Humane Wetenschappen uit aan Rudi Vranckx. De VRT-journalist kreeg de onderscheiding voor de diepgravende manier waarop hij over internationale conflicten bericht.

| Tijdens de herfstsessie van de Opleiding Vredeseducatie hield prof. Dirk De Wachter een warm pleidooi voor de liefde en voor verbondenheid. De scholen De Schatkist en Kristus Koning kregen de titel 'Vredes-actieve school'.

| Jonas Slaats, theoloog en maatschappijcriticus, neemt je mee op reis naar de islamitische wereld tijdens een lezingenreeks, georganiseerd door kwb en beweging.net Antwerpen.

Verslag | Mark Van de Voorde stelde op 24 november 2016 zijn boek 'Vrij, verdraagzaam, weerbaar' voor bij Pax Christi Vlaanderen.

Verslag | Op donderdag 17 november 2016 reikte Pax Christi International in Genève de jaarlijkse Peace Award uit aan twee Pakistaanse mensenrechtenorganisaties.

| Sinds het weekend van 19 november 2016 is ook het laatste ziekenhuis van Oost-Aleppo door bommen verwoest. Wij willen niet opgeven: steun de actie van PAX Nederland en ontsteek een kaars of deel een boodschap van hoop.

Aankondiging | Van 16 januari tot 1 februari 2017 loopt bij Pax Christi Vlaanderen de tentoonstelling 'Vreedzaam verzet'.

Aankondiging | Op 14 december 2016 organiseert ATTENT een gespreksavond over de Amerikaanse verkiezingen, met VRT-journalist Bert De Vroey.

Aankondiging | Op vrijdag 11 november 2016 organiseert Pax Christi Limburg voor de 18de maal een herdenking van de Onbekende Oorlogsvrouw.

Aankondiging | Op 24 november 2016 stelt Pax Christi Vlaanderen het nieuwe boek voor van Mark Van de Voorde: Vrij, verdraagzaam, weerbaar - Spiritualiteit van geweldloosheid.

Aankondiging | Op 2 november 2016 stellen Brigitte Herremans en Ludo Abicht op de Boekenbeurs hun nieuwe boek voor: 'Israël en Palestina, de kaarten op tafel' .

Aankondiging | Op 7 november 2016 zal Within-Without Walls een menselijke ketting vormen rond de gevangenis van Antwerpen.

Aankondiging | Het Noorse Nobelprijscomité kende op 7 oktober 2016 de Nobelprijs voor de Vrede toe aan de Colombiaanse president Juan Manuel Santos, voor zijn inspanningen om de burgeroorlog in zijn land te beëindigen.

Aankondiging | Op 14 oktober 2016 organiseren Pax Christi Vlaanderen en Netwerk Onderwijs Mediation opnieuw een introductiedag over 'Peer Mediation'. Schrijf je snel in!

| Wat doen conflicten met een mens? Hoe moet ik daar mee omgaan op een manier die mij en de ander vooruit helpt? De vorming biedt heel wat kapstokken, zeker ook voor de onderwijscontext.

Aankondiging | Op 8 september 2016 organiseert Don Bosco Experience een lezing met prof. em. Roger Burggraeve over het denken van de Joodse filosoof Emmanuel Levinas.

Aankondiging | Op 15, 16 en 17 september 2016 organiseert silenceforpeace stiltesessies op het Muntplein in Brussel

Aankondiging | De eerste 200 honderd foto's zijn intussen binnen van burgers die hun solidariteit tonen jongeren die een geweldloze strijd voeren in Congo. Versterk mee de stem van deze moedige jongeren.

| Wat doen conflicten met een mens? Hoe moet ik daar mee omgaan op een manier die mij en de ander vooruit helpt? De vorming van 10 oktober 2016 biedt heel wat kapstokken, zeker ook voor de onderwijscontext.

Artikel | Het engagement van Suzette Verhoeven, die tot aan haar dood op 3 augustus 2016 betrokken was bij de beweging Pax Christi, willen we niet zomaar vergeten.

Hiroshima herdenking Leuven 2016

Verslag | Op zaterdag 6 augustus 2016 werden in verschillende steden in België herdenkingen gehouden voor de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki, 71 jaar geleden. Ook in Leuven bracht de vredesbeweging hulde aan de slachtoffers.

Standpunt | Mark Van de Voorde reageert op de oorlogsretoriek die in de nasleep van de aanslagen in Parijs almaar vaker wordt gebezigd.

Standpunt | Pax Christi reageert op de aanslag in Rouen.

Aankondiging | Een overzicht van het vormingsprogramma voor het najaar van de Vuurbloem.

Standpunt | Pax Christi International publiceerde volgende verklaring, als reactie op de vreselijke aanslag in Nice.

Aankondiging | Op 6 augustus 2016 organiseren de Leuvense vredesorganisaties en Pax Christi een herdenking van de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki, in 1945.

Persbericht | Pax Christi International spreekt haar solidariteit uit met de slachtoffers van de bomaanslag van zaterdag 2 juli 2016 in Bagdad.

Aankondiging | De mei 2016-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!

Verslag | Op 12 juni 2016 hield Herent een solidariteitsactie voor vluchtelingen in Syrië. Een verslag.

Aankondiging | Op 23 juni 2016 opende Pax Christi International feestelijk haar nieuwe kantoren in Brussel.

Aankondiging | Maandag 20 juni is Wereldvluchtelingendag. Een greep uit een breed aanbod van solidariteitsevents.

Aankondiging | Heeft jouw school een anti-pestbeleid? Doe dan mee aan de Pesten-dat-kan-niet Prijs 2017! Je hebt tijd tot 15 juli 2016.

Aankondiging | Op 20 juni 2016 voert Gastvrij Antwerpen op de Wapper in Antwerpen actie in het kader van Wereldvluchtelingendag.

Artikel | Jan Gruiters van PAX Nederland gaat in een bijdrage op Kerknet in op het thema van de Conferentie over Geweldloosheid en Rechtvaardige vrede, die in april 2016 plaatshad in Rome.

Verslag | Op 21 mei 2016 had in De Stroming in Antwerpen een conferentiedag plaats met als thema: Samen onderweg naar vrede. Een verslag.

Aankondiging | Op 17 mei 2016 organiseert Jesuit Refugee Service Belgium (JRS) een film-en debatavond, rond de documentaire 'Calais: Welcome to the Jungle'.

| Op zaterdag 21 mei 2016 organiseren het Bisdom bij de Krijgsmacht, het Bisdom Antwerpen, de Antwerpse Raad van Kerken en Pax Christi Vlaanderen een conferentie in het teken van 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog.

Aankondiging | Op zondag 29 mei 2016 belicht de zesde Vredeswake Langemark de kracht die mensen putten uit religie en spiritualiteit om te werken aan vrede.

Artikel | Op 20 april 2016 stelde de federale regering samen met vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen in ons land een gezamenlijke oproep op tot respect voor de basisprincipes van onze samenleving.

| Op zondag 17 april 2016 organiseert #TOUSENSEMBLE #SAMENÉÉN een mars door Brussel tegen terreur en haat.

Standpunt | Van 11 tot 13 april 2016 bogen deelnemers uit de hele wereld zich tijdens een congres in Rome over Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede.

Artikel | Hoe de problematiek van de moeilijke relatie met politie laten zien en de discussie aangaan? Met participatief theater natuurlijk!

Aankondiging | Op 18 april 2016, Global Day of Action against Militairy Spending, organiseert het International Peace Bureau (IPB) een conferentie over een evenrediger verdeling van middelen tussen militaire en sociale doelstellingen.

Aankondiging | De april 2016-editie van Pax Christi International is uit!

Aankondiging | Van 22 tot en met 29 april 2016 loopt in Gent voor de zesde maal het festival Eye on Palestine.

Standpunt | Vanuit het Platform Geen Gevechtsvliegtuigen werd deze reactie op de aanslagen in Brussel en Zaventem uitgestuurd.

Artikel | De verslechterende veiligheidssituatie in Israël, met Palestijnse aanvallen op Israëlische burgers en excessief geweld van het Israëlische leger en politie, overschaduwt het leven van Palestijnse en Israëlische burgers. Een actualteitsnota.

Standpunt | Beweging.net reageert op de aanslagen van 22 maart 2016.

Aankondiging | Naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016 organiseert de interlevensbeschouwelijke werkgroep Gent een vredeswake uit solidariteit met de slachtoffers en hun nabestaanden.

Aankondiging | Doe mee met de vastencampagne van Broederlijk Delen en teken de petitie voor de boeren in Colombia.

Verslag | Pax Christi Vlaanderen hield op 17 maart 2016 in de Kerk van de Goede Bijstand in Brussel een dag van gebed en vasten in solidariteit met de Syrische bevolking.

Aankondiging | Pax Christi International is voor haar internationaal secretariaat in Brussel op zoek naar een Senior Advocacy Officer.

Verslag | De editie van 28 februari 2016 van de reeks vredeswakes in Langemark bracht een groep sterke vrouwen bijeen: in vredesopbouw kunnen zij het verschil maken.

Artikel | Vijf jaar na de vreedzame burgerprotesten is Syrië synoniem gewonden van een uitzichtloze oorlog en massale vluchtelingenstromen. Maar toch is de geest van het verzet niet helemaal gebroken: burgers blijven opkomen voor hun basisrechten.

Verslag | Op Tweede Pinksterdag - 25 mei 2015 - liep de IPIS-bib helemaal vol voor een geanimeerde Pax Christi-dag. Een verslag.

Verslag | Op zaterdag 8 augustus 2015 herdacht de Leuvense vredesbeweging de honderdduizenden slachtoffers van Hiroshima en Nagasaki. Het werd een indrukwekkende herdenkingsdag.

Verslag | Op 24 februari 2016 vond de jaarlijkse Vredesdag plaats, een initiatief van het Centrum voor Vredesethiek KU Leuven en Pax Christi Vlaanderen. Het moeilijke, maar boeiende thema van martelaarschap werd onder de loep genomen. Zeer actueel.

Artikel | MagaZijn is een nieuw e-zine voor een zinvol (samen)leven. Je vindt er inspirerende getuigenissen en achtergrond, zoals het dossier Geweldloos, waaraan Jo Hanssens een belangrijke bijdrage mocht leveren.

| Vijf jaar na de start van de protesten in Syrië, nodigen we je uit op ‘Syrians on Syria’. Een gelegenheid om te luisteren naar Syrische burgers.

Aankondiging | Volgende zondag 28 februari 2016 beleeft Langemark een nieuwe vredesdag. Onder het motto ‘Vrouwenkracht is vredesmacht’ zal de vijfde vredeswake focussen op de centrale rol van vrouwen in vredesprocessen en samenlevingsopbouw.

Artikel | Marie Dennis, co-voorzitter van Pax Christi International, is door de Public Peace Prize-kiezers uitgeroepen tot internationaal erkend vredesmaker.

Aankondiging | Op woensdag 24 februari 2016 heeft in de promotiezaal van de KU Leuven een colloquium plaats over martelaarschap en blasfemie.

Artikel | Pax Christi Vlaanderen onderschreef de brief van Charlotte Vandycke (Vluchtelingenwerk Vlaanderen) over het Europees vluchtelingenbeleid.

Standpunt | Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis, pleit Pax Christi Vlaanderen voor een coherente en ambitieuze vredespolitiek.

Artikel | Vijf jaar na het begin van de protesten in het Midden-Oosten zijn er nog steeds moedige activisten op het terrein. Steun aan burgeractivisme zou een wereld van verschil kunnen maken, zegt Brigitte Herremans.

Artikel | Ondanks alle spanningen en geweld is er in Palestina toch een groot draagvlak voor vreedzaam verzet. Dat wordt ook gevoed door Israëlische mensenrechten- en vredesactivisten.

Aankondiging | In de nieuwe bundel ZIENsWIJZEr reikt Luce Stappaerts een boeiende collectie foto’s, teksten, getuigenissen, creatieve verwerkingsmodellen, spelletjes en gespreksvormen aan over kijken en (in)zien als belangrijk aspect in het vredevol omgaan met elkaar.

Aankondiging | Karel Vanspringel creëerde ‘Beestenberg': een plaats waar dieren samenkomen om problemen te bespreken en op te lossen. Aan de hand van acht dieren en tien verhalen word je wegwijs gemaakt in de geweldloze conflicttransformatie.

| Van 12 tot 18 oktober 2015 was Annemarie Gielen te gast in Oekraïne om er twee vormingen over actieve geweldloosheid en geweldloze communicatie te begeleiden.

Aankondiging | Op dinsdag 16 februari 2016 heeft in Antwerpen de academische openingszitting plaats van een nieuwe Opleiding Vredeseducatie. Gastspreker is Peter Verlinden.

Artikel | Marie Dennis, co-voorzitter van Pax Christi International, is genomineerd voor de Public Peace Prize 2016, de enige vredesprijs ter wereld waarbij de stem van het publiek de doorslag geeft.

Standpunt | Willem Staes, van Pax Christi Vlaanderen, schreef op vraag van Oikos (de denktank voor sociaal-ecologische verandering) een artikel over de achtergrond van de oorlog in Syrië en de opkomst van Islamitische Staat (IS).

Artikel | Op woensdag 16 december 2015 overleed prof. Jan Kerkhofs.

Artikel | De vluchtelingencrisis raakt mensen tot in het diepst van hun wezen.

Artikel | Een video met een vredesboodschap van twee jongeren uit Palestina en Israël is een onwaarschijnlijke hit op facebook.

Artikel, Aankondiging | In het jaarlijkse Don’t Bank on the Bomb rapport van PAX Nederland werden twee Belgische financiële instellingen in de Hall of Shame opgenomen wegens hun financiële belangen in bedrijven in de kernwapenindustrie.

Artikel | U Move 4 Peace zet via artistieke methoden maatschappelijke kwesties in de kijker.

Aankondiging | Duizend kandidaat-asielzoekers staan op straat voor de Dienst Vreemdelingenzaken om hun asielaanvraag te registreren.

Aankondiging | Op 10 december stuurde onze organisatie een open brief naar eerste minister Michel, waarin wij pleiten voor een grotere solidariteit van Belgische burgers en politici met mensen die oorlog en armoede ontvluchten.

Verslag | Donderdagavond 10 december 2015 huldigde Pax Christi Vlaanderen drie nieuwe Ambassadeurs voor de Vrede.

| Pax Christi Vlaanderen zet in 2015 een actie op tijdens de Warmste Week van Music for Life.

Artikel | Pax Christi International bracht een verklaring op de Biological Weapons Convention Meeting of States Parties.

Artikel | Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen hebben een nieuwe politieke nota gepubliceerd.

| Op 1 januari, de internationale dag voor de vrede van de Kerk, organiseert de gemeenschap van Sant’Egidio traditioneel een vredeswandeling in Antwerpen.

| Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming trekt de kaart van leerlingenbemiddeling en organiseert op dinsdag 15 december 2015 een studiedag over deze methode.

Aankondiging | Op donderdag 10 december 2015 worden de nieuwe Ambassadeurs voor de vrede in de bloemen gezet.

Aankondiging | Pax Christi Vlaanderen is tijdens de kerstperiode één van de goede doelen die via Solden.be gesteund kan worden.

| De december 2015-editie van de Pax Christi International Newsletter is uit!

| Op 21 december 2015 organiseert Centrum voor Christelijk Vormingswerk Brugge (CCV) een gesprek met Jozef De Kesel en Rudi Vranckx.

| TAU biedt voor iedere week van de Advent een franciscaanse bezinning aan, onder het thema ‘Pelgrim en vreemdeling in deze wereld, op weg naar het land van de levenden’.

Artikel | N.a.v. het jaar van de Barmhartigheid roept Pax Christi International op tot een grotere solidariteit met de vluchtelingen en een aanpak van de oorzaken van migratie.

| De film “Cargo 200” is een indringende documentaire van Masha Novikova.

| Op 4 december 2015 organiseren Brussells Tribunal en The Wizard in het Brusselse deBuren de premièrevertoning.

| Op zondag 22 november 2015 organiseert Sortir de la Violence een open dag.

| De oktober 2015-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!

Aankondiging | Religieuze leiders, parlementsleden en burgemeesters uit 43 landen overhandigden een gezamenlijke verklaring over een kernwapenvrije wereld.

| Van 30 november tot 10 december 2015 heeft de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats.

| 2 oktober, de geboortedag van Mahatma Gandhi, is de internationale dag van de geweldloosheid. Niet toevallig eindigt dan ook de Vlaamse Vredesweek.

| Op 5 oktober 2015 overhandigde Ecokerk een klimaatdossier aan minister Joke Schauvliege, met het oog op de COP21, de grote VN-klimaatconferentie die plaatsheeft van 30 november tot 11 december 2015 in Parijs.

| Monseigneur Leon Lemmens verzorgt de homilie in het Nederlands en enkele woorden Frans.

Aankondiging | Op 12 oktober 2015 komen de Europese buitenlandministers samen om de toestand in Syrië te bespreken.

Persbericht | Pax Christi Vlaanderen is verheugd over de keuze van het Nobelprijscomité.

Artikel | Brigitte Herremans geeft achtergrondinformatie bij het opflakkerend geweld van de laatste weken.

Artikel | Het International Peace Bureau bracht een verklaring uit naar aanleiding van de recente aanslagen.

| Op 11 december 2015 wijdt SPES i.s.m. de Universitaire parochie van de KU Leuven) een studiedag aan de persoon en het werk van Dr. Albert Schweitzer.

Standpunt | Pax Christi International uit haar diepe bezorgdheid over het escalerend geweld in Israël en Palestina.

Aankondiging | Op 17 november 2015 organiseren het Vlaams Vredesinstituut en GRIP een seminar.

| Elk jaar herdenken we de oprichting van de Verenigde Naties. Dit jaar gebeurt dat voor de 70ste keer.

| De vluchtelingenstromen en het leed van vele mensen die hun land verlaten op zoek naar een veilige plek, zijn je zeker niet ontgaan.

| Van 12 tot 18 oktober 2015 was Annemarie Gielen te gast in Oekraïne om er twee vormingen over actieve geweldloosheid en geweldloze communicatie te begeleiden.

| Op 19 oktober 2015 nam Willem Staes, beleidsmedewerker Veiligheid en Ontwapening bij Pax Christi Vlaanderen, in Hasselt deel aan een open avond over de situatie in Iraaks Koerdistan (Noord-Irak).

| Op zaterdag 31 oktober 2015 heeft in CC Het Perron te Ieper een grotevredesconferentieplaats onder de titel ‘Vrouwenkracht is vredesmacht‘.

| Is zingen niet echt ‘je ding’? Daar komt met ‘Time4peace – Zingen voor vrede en vriendschap’ misschien verandering in.

| Op zondag 8 november 2015 trekt Wakker voor Vrede de Vredeswakes Langemark, een reeks van 12 wakes in het kader van de herdenking van Wereldoorlog I, open tot een jongerenevent over verzoening.

| Vanaf 17 februari 2016 loopt op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen opnieuw een Opleiding Vredeseducatie.

| Op donderdag 19 november 2015 heeft een seminarie plaats.

| Op 11 november 2015 herdenkt Pax Christi Limburg de kracht van vrouwen in de voorbije en huidige oorlogen.

| Op 24 en 26 november 2015 organiseert de Beweging tegen Geweld – vzw Zijn in Antwerpen en Gent gratis workshops over geweld bij kinderen en jongeren.

Verslag | Van 29 oktober tot 1 november 2015 kwam een 30-tal leden van Pax Christi uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Vlaanderen naar het vredesdorp ‘Peace Village’ in Mesen.

| De november 2015-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!

| Op 21 november 2015 heeft in Brussel een Vredesconferentieplaats. Thema: ‘Willen Belgen nieuwe gevechtsvliegtuigen?‘.

| De vluchtelingencrisis raakt ook Pax Christi Vlaanderen. Wij doen niet enkel aan vredesopbouw in gebieden waar oorlog heerst. Wij zetten de ‘jokers’ van U Move 4 Peace in om ook hier in Vlaanderen aan vrede te werken.

| Op 19 november 2015 reikte Vlaams minister van Cultuur de Vlaamse Cultuurprijs voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk 2014 uit aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

| Door een samenloop van omstandigheden hebben de organisaties van de vredesconferentie beslist om deze uit te stellen naar een latere datum.

Aankondiging | Vredesambassadeur Hart boven Hard, Beweging.net en vele andere organisaties roepen om wakes te houden in solidariteit met alle slachtoffers van terrorisme en oorlog.

Persbericht | De ontmoetingsdag van de kerk in Vlaams-Brabant en Mechelen van 14 november 2015 startte met een minuut stilte.

| Oona Wyns, jongerenambassadeur voor de vrede, is genomineerd in de categorie ‘Jeugd’ om België te vertegenwoordigen bij de Verenigde Naties in New York in 2016.

| Wereldwijd investeren 382 financiële instellingen 493 miljard dollar in kernwapenproducenten.

| Op 2 november 2015 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) een aantal belangrijke nieuwe resoluties aan over kernwapens.

| Jaarlijks organiseert het bisdom een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.

| Pax Christi Vlaanderen bezorgde de leden van de parlementaire kamercommissies Buitenlandse Zaken en Defensie een nieuwe politieke nota over de actuele situatie in Irak.

| De verklaring van Pax Christi International.

Standpunt | Pax Christi Vlaanderen is zwaar aangedaan door de aanslagen in Parijs van 13 november 2015.

Filmvertoningen met zangeres Leki

Verslag | Begin december 2015 organiseerden we samen met Nanda vzw vertoningen van de documentaire ‘Congo, un médecin pour sauver les femmes’ in Brussel en Antwerpen.

Lesmateriaal | Luce Stappaerts werkte een bundel uit over kijken en zien als belangrijk aspect in het vredevol omgaan met elkaar.

Boeken / Strips | Jean Goss (1912 - 1991) was een van de bekendste vredesactivisten van de 20ste eeuw. Dit boek vertelt zijn verhaal.

Lesmateriaal | De map biedt lesideeën bij 20 deelthema’s, gegroepeerd in drie hoofdstukken: “Geweld”, “Gevoelens” en “Geweldloze conflicthantering”.

(Koerier)dossiers | In dit dossier schuiven we vijf inspirerende figuren naar voor die voor vrede en mensenrechten hun leven in de waagschaal legden, of nog leggen.

(Koerier)dossiers | Sinds 2009 werkt UM4P, de artistiek activistische werking van Pax Christi, intensief met de methode van het “Theater van de onderdrukten”, een model van participatief theater dat gebruikt wordt bij conflicthantering.

(Koerier)dossiers | Het dossier omvat beknopt drie thema’s die belangrijk zijn voor educatie in conflicthantering.

(Koerier)dossiers | Dit dossier biedt de vertaling van het artikel " Peace education theory " van prof. Ian M. Harris, verschenen in " Journal of Peace Education".

(Koerier)dossiers | Vier bijdragen telt dit dossier dat nauwkeurig antwoordt op welk antwoord Pax Christi wil formuleren op de uitdaging van bouwen aan een vredevolle samenleving.