Geweldloze dialoog | Pax Christi Vlaanderen

Vredeseducatie | Beestenberg werkt met inleefgesprekken en rollenspelen, gebaseerd op verhalen over dieren. De Beestenbergverhalen creëren de nodige afstand om spelenderwijs moeilijke conflicten ter sprake te brengen.

Vredeseducatie | Luce Stappaerts werkte een bundel uit over kijken en zien als belangrijk aspect in het vredevol omgaan met elkaar.

Vredeseducatie | Een werkmap boordevol lesideeën om met je klas aan de slag te gaan rond gevoelens en geweldloze conflicttransformatie

Vredeseducatie | Deze lesbrief biedt inspiratie om kinderen te sensibiliseren over het belang van vrede en van het werken aan vrede: in jezelf, met mensen om je heen en in de samenleving.

Vredeseducatie | Eeuwenlang boden dilemma-sprookjes gespreksstof voor reflectie, verstrooiing en conflicthantering tijdens de lange Afrikaanse nachten. De zoektocht naar het beste antwoord op een dilemma verenigde de dorpelingen: jong en oud, groot en klein, dik en dun, man en vrouw, ...

| Deze brochure biedt een instrument aan om in relatie te leren treden met de ander als ' ander' en om je te oefenen in de kunst van de geweldloze dialoog.

Boeken / Strips | De ander die ik thuis, op school of op het werk, in beweging en samenleving ontmoet, blijft een vreemde ander, hoe vertrouwd ook.

Boeken / Strips | Dit boek schetst het vredeswerk dat Pax Christi als internationale vredesbeweging sinds 1945 en als autonome Vlaamse sectie sinds 1973 wil uitbouwen. Met recht en reden staat in de titel: kwetsbare vrede.

Boeken / Strips | Jean Goss (1912 - 1991) was een van de bekendste vredesactivisten van de 20ste eeuw. Dit boek vertelt zijn verhaal.