Internationale veiligheid | Pax Christi Vlaanderen

Lesmateriaal | Deze lesbrief biedt uitgebreide suggesties om op klasniveau een Veiligheidsraad te installeren

Lesmateriaal | Met de lesbrief Quiz je Veilig krijg je door middel van een quiz-format basiskennis mee over de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Lesmateriaal | In dit interactief en educatief rollenspel leer je de werking van de Veiligheidsraad spelenderwijs kennen. Als lid van de Veiligheidsraad word je uitgedaagd om in groep een goede resolutie te vinden als antwoord op een conflict.

(Koerier)dossiers | In het Vredesweekdossier Bouwen aan vrede – Mag het wat m€€r zijn? belichten we de Belgische bijdrage aan vredes- en maatschappijopbouw, en aan VN-vredesmissies.

(Koerier)dossiers | Koerierdossier focust op de Belgische kandidatuur voor een niet-permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad, in de periode 2019-2020.

(Koerier)dossiers | In Een nieuw vredesklimaat. Een visie op internationale vrede en veiligheid schetst beleidsmedewerker Willem Staes onze visie op het thema.

(Koerier)dossiers | Na de moord op tien Belgische blauwhelmen in 1994 in Rwanda en de dramatische gebeurtenissen in Somalië en Bosnië spraken velen van het failliet van de VN-vredesoperaties.

(Koerier)dossiers | Eind mei 2016 bracht Pax Christi Vlaanderen een dossier uit rond de geplande aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen.

(Koerier)dossiers | België neemt geregeld deel aan militaire optredens in buitenlandse conflicten. Denk maar aan Libië, Afghanistan, Mali.

Boeken / Strips | De internationale strijd tegen straffeloosheid.

(Koerier)dossiers | Dossier over R2P - Responsibility to protect - Verantwoordelijkheid tot bescherming

(Koerier)dossiers | Op 13 maart 2015 blies Pax Christi, de internationale vredesbeweging, 70 kaarsjes uit. Deze belangrijke gebeurtenis kunnen wij ook in Vlaanderen niet zomaar aan ons voorbij laten gaan.