Voor een kernwapenvrije wereld

"Je kan niet honderduizenden mensen bedreigen met uitroeiing in naam van veiligheid" 

Beatrice Fihn, Directeur ICAN, in een reactie op het krijgen van de Nobelprijs voor de Vrede 2017.

Op 10 december 2017 werd de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt aan de 'International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)'. ICAN is een platform van 468 partnerorganisaties in 101 landen, dat ijvert voor de totale eliminatie van kernwapens, de grootste massavernietingswapens van deze tijd. Pax Christi International stond mee aan de wieg van ICAN, en Pax Christi Vlaanderen sloot, samen met enkele andere leden van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens, in 2012 aan bij het platform.

Pax Christi Vlaanderen is de voorbije decennia actief geweest in de strijd tegen kernwapens. Onder meer in de jaren '80 ondersteunde ze de grote manifestaties tegen het plaatsen van nucleaire wapens in België. In 2013 zette ze, samen met de Belgische coalitie tegen Kernwapens, de campagne 'Time To Go' op met een focus op de Amerikaanse kernwapens op de militaire basis in Kleine Brogel. De afgelopen jaren bleef het streven naar een kernwapenvrije wereld één van de prioriteiten in het sensibiliserings- en lobbywerk van onze organisatie. Pax Christi Vlaanderen doet dit door het maatschappelijk debat aan te wakkeren met dossiers, debatten en persartikels. Ze blijft ook onze politici constant interpelleren over hun gebrek aan engagement en concrete daden om stappen te zetten richting een kernwapenvrije wereld.

Pax Christ Vlaanderen een actief lid binnen ICAN. Zo was één van onze medewerkers in juli 2017 aanwezig in New York toen 122 VN-lidstaten instemden met een verdrag dat kernwapens verbiedt. Een mijlpaal in de geschiedenis en een prachtige bekroning op het werk van ICAN, dat in 2007 werd opgericht. Dit verdrag was een belangrijk element in het toekennen van de Nobelprijs van de Vrede aan deze organisatie. Het ligt sinds 20 september 2017 ter ondertekening bij de VN: tot nu toe tekenden al 53 landen en 3 ratificeerden. 

De Nobelprijs is een enorme morele opsteker. Toch blijft het noodzakelijk ons lobby- en sensibiliseringswerk verder te zetten. De VS en de rest van de NAVO-landen, waaronder België, laten het verdrag voorlopig links liggen en zien dit zelfs als een negatieve evolutie. Op Kleine Brogel liggen nog steeds kernwapens en de Belgische politici maken geen aanstalten om die weldra te verwijderen. 

Met de morele steun van de Nobelprijs en uw financiële bijdrage kunnen we nog een versnelling hoger schakelen, in de hoop verdere realistische en concrete stappen te zetten naar een kernwapenvrije wereld. 

#TimeToGo #GeenExcusesMeer #NuclearBan #NoNukes

Doe vandaag nog een gift op rekeningnummer

BE41 8939 4403 7310

met mededeling "Kernwapenvrije wereld"

Een gift vanaf 40 euro geeft recht op belastingvermindering. U kan 45% van uw gift recupereren via uw belastingaangifte met fiscaal attest.

Lees onze privacyverklaring