Campagnedossier - Radicaal Samen | Pax Christi Vlaanderen
Titel:
Campagnedossier - Radicaal samen
In dit campagnedossier gaan we op zoek naar positieve inspiratie die ons in staat stelt om steeds weer radicaal voor die samenwerking te kiezen. We gaan dieper in op ‘de liefde’, op geweldloos verzet en op spiritualiteit in de brede zin van het woord.
 
Vrijwilligerswerk als concreet voorbeeld van dialoog en samenwerking krijgt aandacht. We kijken kritisch naar de impact van een polariserend politiek discours en berichtgeving die graag teert op polemiek.
 
Tot slot belichten we enkele succesvolle voorbeelden van liefdevol verzet.
0,00 €
Thema