Een case-study van politieke islam : Hamas | Pax Christi Vlaanderen
Titel:
Een case-study van politieke islam : Hamas

In 2009 gaf Pax Christi Vlaanderen een algemeen dossier uit over politieke islam. We vonden het nodig om dieper op de politieke islam in te gaan en een historische achtergrond over dit fenomeen te geven. Daarom kozen we dit jaar voor om één bepaalde case-study te maken, met name over Hamas. Deze beweging staat een gewapende strijd voor en profileerde zich de afgelopen jaren toch ook steeds uitdrukkelijker als en politieke speler. De bedoeling van dit dossier is een inzicht te geven in de evolutie van Hamas en de verschillende facetten van de beweging.

Dit dossier wil informeren en doen nadenken. Aanvullingen en bedenkingen bij de hier gebrachte informatie zijn uiteraard steeds mogelijk. Onze bedoeling is eerlijk te blijven zoeken naar een uitweg uit een conflict dat weegt op de hele wereld en waar Palestijnen en Israëli's dagelijks mee geconfronteerd worden.

0,00 €