God bant wereldwijd oorlogen uit | Pax Christi Vlaanderen
Titel:
God bant wereldwijd oorlogen uit

In het dossier ‘God bant wereldwijd oorlogen uit’ – Zet evangelische geweldloosheid centraal lezen we in de hoofdbijdrage van Hendrik Hoet hoe de Bijbel, ondanks het geweld dat erin voorkomt, de weg wijst naar vrede. Een dertig jaar oud maar nog altijd bijzonder relevant gesprek met bisschop Jacques Gaillot slaat een brug naar concrete inspanningen van geweldloze actie in onze tijd. De twee laatste bijdragen sluiten aan bij nieuwe initiatieven van ‘Pax Christi’ en de Pauselijke Commissie ‘Justitia et Pax’ om de Kerk  duidelijker te doen kiezen voor geweldloosheid en voor een rechtvaardige vrede. 

Dit dossier maakt deel uit van de zes dossiers binnen het volledige Pax Christi-abonnement. 

0,00 €
Thema