Icoon - poster (formaat 96x48 cm) | Pax Christi Vlaanderen
Titel:
Icoon - poster

Ze bevat twaalf taferelen, twee grote en 10 kleinere afbeeldingen. Naast de verzoening van de beide broers Jacob en Esau (Genesis 33) vinden we aan weerszijden figuren uit het Nieuwe Testament (Stefanus en Maria van Magdala), uit de Oosterse en uit de Westerse kerk.

5,00 €
Thema