Jongeren werken aan vrede. | Pax Christi Vlaanderen
Titel:
Jongeren werken aan vrede – Getuigenissen uit conflictgebieden (tweetalig boek Nederlands-Engels) Youth Building Peace – Voices from Conflict Areas

Dit boek geeft een weerspiegeling van een intensief en internationaal uitwisseling van U Move 4 Peace, de jongerenwerking van Pax Christi Vlanderen. Tweetalig boek, Nederlands-Engels

0,00 €