Kies voor vrede! | Pax Christi Vlaanderen
Titel:
Kies voor vrede!

In dit politiek dossier van de Vredesweek belichten experts verschillende factoren die al meer dan 20 jaar wegen op de veiligheid en mensenrechten in de Democratische Republiek Congo. Je krijgt een overzicht van de situatie in Congo sinds de ondertekening van het vredesakkoord van 2013, een blik op de hervorming van leger en politie en een stand van zaken van de Congolese rechtspraak vandaag. Voorts zetten onderzoekers kritische kanttekeningen bij de wapenleveringen en de handel in natuurlijke rijkdommen. Je vindt in het dossier ook de campagne tekst, met aanbevelingen voor politici in België en de EU.

0,00 €