Meer Europa, voor meer vrede | Pax Christi Vlaanderen
Titel:
Meer Europa, voor meer vrede

De voorzitter van de Europese Raad woonde de feestelijke academische zitting bij met een lezing onder de titel ‘Meer Europa, voor meer vrede’.  Van Rompuy noemde in de lezing de Europese Unie de grootste vredesgedachte en het grootste vredesproject van de hedendaagse geschiedenis.

De tekst van Herman Van Rompuy is ondertussen opgenomen in Meer Europa, voor meer vrede, het nieuwe Pax Christi-boek, uitgegeven door Uitgeverij Halewijn. Naast de tekst van deze toespraak bevat dit boek ook korte bijdragen waarin kritisch creatief wordt nagedacht over de actuele vredesbetekenis van Europa en de diverse uitdagingen waarvoor de EU momenteel staat.


Deze bijdragen zijn van Sven Biscop, Bea Cantillon, Roger Burggraeve, Jozef De Witte, Katlijn Malfliet, Mark Van de Voorde, Jo Hanssens en Didier Pollefeyt.

5,00 €