Met Franciscus op vredespad in Heuvelland | Pax Christi Vlaanderen
Titel:
Met Franciscus op vredespad

“Met Franciscus op vredespad” is een wandelroute in de streek tussen Ieper en de Franse grens (die bijzonder zwaar te lijden had onder de Eerste Wereldoorlog). De wandeling is opgezet in de geest van Sint-Franciscus. Het vredespad Heuvelland loopt door een heuvelachtig parcours met landwegen. Onderweg wordt veertien keer halt gehouden. Aan elke halte ligt een keramische tegel over mededogen, aansluitend bij een kerngedachte uit een verhaal over Franciscus van Assisi of van een getuigenis uit onze dagen. De wandeling is een initiatief van de Vlaamse Kapucijnen, Pax Christi Vlaanderen, het Centrum voor Vredesethiek KU Leuven, de parochiefederatie Heuvelland-West en de vzw Rivo Torto.

3,00 €