Militaire interventie: de democratie schiet tekort | Pax Christi Vlaanderen
Titel:
Militaire interventie: de democratie schiet tekort

België neemt geregeld deel aan militaire optredens in buitenlandse conflicten. Denk maar aan Libië, Afghanistan, Mali. Volgens grondwetsartikel 167 komt de beslissing om het leger in te zetten in internationale conflictsituaties toe aan de regering. In dit dossier schuift Pax Christi argumenten naar voor om artikel 167 te wijzigen, en ook het Belgisch parlement zeggenschap te geven over de inzet van Belgische militairen in het buitenland.

0,00 €