Politiek Dossier 2016 - Congo: 10 jaar na 'democratische' verkiezingen | Pax Christi Vlaanderen
Titel:
Politiek Dossier - Congo: 10 jaar na 'democratische' verkiezingen

In 2006 vonden voor de eerste keer in meer dan 40 jaar tijd algemene en vrije verkiezingen plaats in de Democratische Republiek Congo. Miljoenen Congolezen trokken naar de stembus om een president en parlementsleden te kiezen. Joseph Kabila, president sinds 2001, kwam als overwinnaar uit deze historische stembusgang. Vijf jaar later, in 2011, bleef hij aan de macht na controversiële verkiezingen. 

Normaal gezien zouden op 27 november 2016 opnieuw verkiezingen moeten plaatsvinden. Volgens de grondwet moet Kabila in december de macht overdragen aan zijn verkozen opvolger. Dat zou een historisch gebeuren zijn: Congo kende immers nog nooit een democratische en vreedzame machtswissel tussen twee levende presidenten. De kans is echter klein dat de verkiezingen doorgaan. 

In dit dossier geven Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen een stand van zaken van de situatie in Congo 10 jaar na de ‘democratische’ verkiezingen. Diverse auteurs richten elk vanuit een ander perspectief hun blik op Congo. Alphonse Muambi gaat na welke lessen we kunnen trekken uit de vorige stembusgangen in 2006 en 2011. Hans Hoebeke schetst de actuele politieke situatie en het verkiezingsproces. Olivier Binyingo zoomt in op de socio-economische realiteit. Evie Francq doet de mensenrechtensituatie uit de doeken. Tot slot zoomt In een bijdrage van Nadia Nsayi kom je te weten wat er allemaal beweegt bij het Congolese middenveld en de nieuwe jongerenbewegingen.

0,00 €