Politieke Islam | Pax Christi Vlaanderen
Titel:
Politieke Islam

Uit dit dossier mag blijken dat "politieke islam" een concept is dat verschillende ladingen dekt. Diverse islamitische geleerden werkten  verschillende ideologieën en denkbeelden uit over de inrichting van de maatschappij. Hierbij valt het op dat ze een zeer gevarieerd beeld hebben van de relatie tussen islam en de inrichting van de staat en samenleving.

Hopelijk kan dit dossier een bijdrage leveren aan de hedendaagse beeldvorming over politieke islam en de huidige opvattingen wat nuanceren. Laat dit alvast een eerste stap zijn naar meer begrip, openheid en verdraagzaamheid.

0,00 €