Roep om vrede! | Pax Christi Vlaanderen
Titel:
Roep om vrede!

In 1999 riepen de Verenigde Naties, onder impuls van heel wat Nobelprijswinnaars voor de Vrede, de afgelopen tien jaar uit tot het Internationaal Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de kinderen van de wereld. Gedurende deze periode zijn wereldwijd tal van initiatieven genomen ter bevordering van deze cultuur. Op het einde van dit decennium kiezen we met de Vlaamse Vredesweek nogmaals uitdrukkelijk om een Cultuur van Vrede  voorop te stellen.

0,00 €