Tien jaar oorlog in Afghanistan | Pax Christi Vlaanderen
Titel:
Tien jaar oorlog in Afghanistan

In dit dossier willen we een aantal facetten van het aanslepende conflict in Afghanistan vanuit verschillende perspectieven benaderen. We leggen de huidige Westerse inval en bezetting naast die van de Sovjets en peilen naar gelijkenissen en verschillen. We situeren de bijdrage van het Belgische leger binnen het plaatje van de internationale vredesmacht. We schetsen de mogelijkheden en hinderpalen tot het realiseren van een regionale uitweg voor de vijandelijkheden. En ten slotte  schenken we aandacht aan de realiteit en het beeld van vrouwen in het huidige Afghanistan.

0,00 €