Verzet je met sprookjes | Pax Christi Vlaanderen
Titel:
Verzet je met sprookjes

In Oost-Congo zijn er heel wat jongeren actief in geweldloze burgerbewegingen. Zij komen op voor rechtvaardigheid en waardigheid. Eeuwenlang boden dilemma-sprookjes gespreksstof voor reflectie, verstrooiing en conflicthantering tijdens de lange Afrikaanse nachten. De zoektocht naar het beste antwoord op een dilemma verenigde de dorpelingen: jong en oud, groot en klein, dik en dun, man en vrouw, ... Zo ontstond een hechte gemeenschap.

8 - 12 jaar

Deze lesbrief werd gemaakt in het kader van de Vlaamse Vredesweek 2016

Gratis downloadbaar

Lesbrief verzet je met sprookjes

0,00 €