Vrij verdraagzaam weerbaar | Pax Christi Vlaanderen
Titel:
Vrij verdraagzaam weerbaar

We leven in een tijd van angst. Angst is menselijk maar heilloos. Mark Van de Voorde plaatst tegenover de sfeer van angst een spiritualiteit van de geweldloosheid en een cultuur van verzoening. "Verzoening is de ultieme weerlegging van de angst", schrijft hij. Verzoening betrachten breekt de eigen weerbaarheid niet af, integendeel. Wie geweldloos weerbaar is, komt zonder schaamte maar tolerant op voor het eigen gedachtegoed, zonder de vrijheid van een ander te belemmeren. Alleen de mens die zijn eigen angst te boven komt, is vrij, verdraagzaam én weerbaar. De auteur noemt dit een driepikkel onder onze democratie.

Aansluitend op zijn essay modereerde en redigeerde auteur Mark Van de Voorde een rondetafelgesprek met Mieke Van Hecke, Hildegarde Vansintjan en Guido Vanheeswijck.

9,95 €