Wachten tot het overkookt? | Pax Christi Vlaanderen
Titel:
Wachten tot overkookt?

Op 21 september, de Internationale dag voor de vrede, gaat de 23e Vlaamse Vredesweek van start en loopt tot 2 oktober, de Internationale dag van de geweldloosheid. De Campagne blijft verankerd in een globale agenda en zet opnieuw een internationaal vredesthema op de agenda. De 'Verantwoordelijkheid tot bescherming' is een brandend actueel onderwerp. Inhoudelijke achtergrond bij het thema en een toelichting bij onze politieke eisen vindt u in ons nieuw politiek dossier.

0,00 €